ks_1

Pekné a bezpečné kontajnerové stojisko?

Obnova bytových domov je v plnom prúde už niekoľko rokov a na sídliskách sa hrdo ukazujú opravené a zateplené paneláky, ktoré svojim vzhľadom zjemňujú pohľad na panorámu miest. Naproti tomu je okolie domu predmetom nezáujmu, preto sa v ňom hromadí neporiadok a stáva sa terčom vandalizmu. Častým tŕňom v oku bývajú práve kontajnerové stojiská s preplnenými nádobami, porozhadzovanými odpadkami a šíriacim sa zápachom. Nazmar prichádza aj snaha o triedenie odpadu, pretože v prípade, že sú nádoby na komunálny odpad už plné, odhadzujú ho ľudia do nádob určených k separovanému zberu. Obraz pekného bytového domu tak zatieni špina a smrad.

Riešenie popísaných problémov vidíme v kontrolovanom vstupe do kontajnerového stojiska, ktoré si vyžaduje nielen oplotenie, ale aj inštaláciu prístupového systému spolu s elektromagnetickými zámkami so signalizáciou a ochranou voči poveternostným vplyvom. Prístup do zabezpečeného kontajnerového stojiska musí mať samozrejme aj spoločnosť zodpovedná za odvoz odpadu, preto sme v rámci Bratislavy nadviazali už v roku 2006 spoluprácu s firmou OLO a.s. Spolupráca je založená na princípe rajonizácie a z dôvodu jej zmeny chceme ponúknuť spoločnosti OLO a.s. nové systémové riešenie, ktoré zefektívni komunikáciu medzi jej pracovníkmi a zástupcami bytových domov.

Katalóg – uzamykanie kontajnerových stojísk prístupovými systémami, (PDF)

Technické riešenie

Na Slovensku zatiaľ neexistuje komplexné riešenie obnovy a uzamykania kontajnerových stojísk na sídliskách, a preto sa v rôznych mestách vytvorili rôzne spôsoby ochrany stojiska pred neoprávneným používaním, ktoré by zabezpečili pravidelný odvoz odpadu a zároveň udržanie poriadku v stojisku. Ani v Bratislave neexistuje jednotný prístup k uzamykaniu stojísk a vybrané technické riešenie musí  zohľadňovať konkrétne prostredie, v ktorom je použité.

Prístupový systém využívaný v bytovom dome je ľahko rozšíriteľný aj na vzdialené kontajnerové stojisko pri zachovaní možnosti kontroly z jedného bodu – jedného PC a za predpokladu, že kontajnerové stojisko môže byť napojené na trvalý zdroj napätia. Pre miesta, kde táto možnosť absentuje, sme vyvinuli nové prístupové systémy, ktoré využívajú alternatívne zdroje elektrickej energie ako dobíjateľné akumulátory a solárne panely.

Dôležitým krokom pri uzamykaní kontajnerového stojiska je výber technických zariadení vhodných do vonkajšieho prostredia, kde budú musieť odolávať poveternostným vplyvom. Zároveň je nutné umiestniť riadiace prvky systému tak, aby boli chránené pred neoprávnenou manipuláciou a vandalizmom.

Ponúkame vám nasledujúce typy riešenia uzamknutia kontajnerového stojiska:

…o tom, ako sa z kontajnerového stojiska môže stať esteticky pútavý doplnok okolia bytového domu si prečítajte v článku Viacúčelové kontajnerové stojisko.