clanok-5_prestavba

Prestavba v bratislavskom Pentagóne

Bytový dom Stavbárska 40 a 42 vynaloží v tomto roku 2018 veľké finančné prostriedky na zlepšenie bezpečnostnej situácie v dome a zároveň na rozsiahlu rekonštrukciu. Vďaka pôžičke zo Štátneho fondu rozvoja bývania a s použitím vlastných finančných prostriedkov mohli vlastníci a správca domu spustiť renovačné práce, ktoré majú za cieľ odstrániť havarijný stav v dome. Prebieha kompletná prestavba vstupných častí bytového domu a spoločných priestorov, elektrických rozvodov, potrubí, výmena výťahov, vyregulovanie vykurovacieho systému, zateplenie domu. Investovať budú aj do nového prístupového a kamerového systému a ďalších bezpečnostných prvkov, ktoré majú postupne zmierňovať katastrofálny stav bezpečnosti v dome.

V rámci týchto rekonštrukčných prác budeme realizovať aj náš projekt Pentagón je náš domov, na ktorý sme získali grant z Nadácie VÚB vo výške 3000 Eur.

To, čo chceme urobiť je vlastne prestavba nevyužitého priestoru na prvom poschodí. Ide o výklenok, ktorý chceme zmeniť na miestnosť. Bude potrebné postaviť steny, osadiť okná, dvere, vybudovať sociálne zariadenie, malú kuchynku a hlavnú miestnosť komunitnej miestnosti spolu so vstupnou chodbou, ktorá bude slúžiť ako malá čakáreň.  Opraviť podlahy, stropy, urobiť novú elektroinštaláciu a vykurovanie.

Projektová dokumentácia bola už spracovaná, no nakoľko výstavba komunitnej miestnosti musí byť vykonávaná v súčinnosti s ostatnými stavebnými prácami v bytovom dome, čakáme stále na povolenie stavebného dozoru.

vub_podpora_2m