Obyvatelia bytových domov si často nevedia odpovedať na otázku: “Kam s použitým kuchynským olejom?” Viacerí z nich ho vylejú do toalety alebo do kuchynskej výlevky, pretože nemajú alebo nepoznajú inú možnosť, ako sa tohto “odpadu” zbaviť. Takýmto spôsobom však dochádza k upchávaniu kanalizačného potrubia, ktorého prečistenie stojí dom nemalé finančné prostriedky, a okrem toho môže “vôňa” oleja lákať aj rýchlo sa rozširujúce kolónie potkanov. Použitý kuchynský olej je pritom možné ďalej spracovávať a využiť napr. vo forme biopaliva.

OLEJtéka je projekt zberu použitého kuchynského oleja v bytových domoch prostredníctvom zbernej skrinky, do ktorej môžu obyvatelia odkladať nádoby s použitým olejom. Poverená osoba následne odvezie zhromaždený olej z celého domu na príslušné zberné miesto. Bytový dom ušetrí finančné prostriedky a obyvatelia prispejú k ochrane životného prostredia.