nova podlaha

Komunitná miestnosť v Pentagóne

Náš zámer vybudovať v bytovom dome na Stavbárskej ulici 40 a 42 komunitnú miestnosť sa stáva realitou.  Stavba a úprava priestorov je v plnom prúde.  Komunitná miestnosť dostáva už svoje kontúry. Čo sa nám podarilo urobiť:

  • upravili a dostavali sme steny a priečky
  • vytvorili malú kuchynku a sociálne zariadenie, ktoré sú súčasťou komunitnej miestnosti
  • prístupovú chodbu do komunitnej miestnosti sme pretvorili na malú čakáreň
  • zaviedli sme nová vodoinštaláciu a elektroinštaláciu
  • osadili sme nový strop, v ktorom sú zabudované nové nie len svietidlá ale aj vykurovacie telesá
  • položili sme novú podlahovú krytinu
  • zakúpili sme prvé stoličky a kreslá do komunitnej miestnosti a malej čakárne
  • osadili sme dve veľké nerozbitné informačné tabule

Táto stavba bola možná vďaka grantu poskytnutému Nadáciou VÚB, finančným prispením nášho OZ a veľkou mierou sa na ňom finančne podieľal aj sám bytový dom.

(Fotky nájdete v samostatnej fotogalérii)

Aké bude pokračovanie?

Čaká nás ešte veľa práce na vybavení komunitnej miestnosti ďalším nábytkom, kuchynskou linkou, kancelárskou technickou pre pracovisko výboru vlastníkov a poradňu.

Čo nás veľmi teší je, že sa nám podarilo získať ďalšie finančné prostriedky pre komunitnú miestnosť na jej technické vybavenie a  prevádzku. Dotácia nám bola schválená  Ministerstvom vnútra SR, odbor prevencie kriminality dňa 1.10.2018 vo výške 10.000 EUR.

Podrobnosti o komunitnej miestnosti  jej činnosti budeme priebežne zverejňovať v sekcii Akadémia Pentagón.

baner_akademia-prevencia-1mvub_podpora_2m