Nazrite do komunitnej miestnosti

V roku 2017 sme mali víziu. Víziu krajšieho a lepšieho Pentagónu. Naša vízia bola pomôcť ľuďom, pre ktorých je Pentagón domovom, aby tu mohli bývať bez strachu o svoje zdravia či dokonca o svoj život. Stav bytového domu sa po technickej, hygienickej aj bezpečnostnej stránke opäť raz dostával na hranicu únosnosti. Katastrofa bola za rohom.

Keď sme sa o zmenu v Pentagóne pokúšali prvýkrát, písal sa rok 2006. Kto to nezažil,  ťažko pochopí, aké náročné to bolo. Iba vďaka pomoci mnohých obyvateľov, správcu bytového domu, polície a mestských poslancov sme boli schopní čiastočne zlepšiť bezpečnostnú situáciu v dome a jeho okolí. Určili sa základné pravidlá a načrtla sa stratégia, ako súčasný stav zlepšovať, či ho aspoň udržiavať na rovnakej úrovni. V rizikovom objekte, akým Stavbárska 40 a 42 nepochybne je, si však takýto cieľ vyžaduje dôslednú a dlhodobú podporu od všetkých zainteresovaných strán. Pentagón má zlú povesť a povrchný pohľad naň negatívny obraz len prehlbuje. Ako divák a vzdialený pozorovateľ si zapamätáte iba to, že Pentagónu sa treba oblúkom vyhnúť. My vidíme Pentagón a jeho obyvateľov inak. Poznáme životné príbehy ľudí, ktorí tu bývajú, a dôvody, pre ktoré sa tu ocitli Tento pohľad chceme sprostredkovať i vám.

V rokoch 2006 až 2010 sa realizovalo veľa čiastkových aktivít, aby sa spomínanej katastrofe zabránilo (Viac o projekte Drogy von nájdete v našom archíve). Potom prišiel útlm. Technické zariadenia, ktoré mali pomáhať dom chrániť, zostarli, ich účinnosť klesala až dosiahla bod nula. Museli sme začať odznovu. Bez odhodlania skupiny obyvateľov a finančnej pomoci by to však nešlo. Vďaka obetavosti niekoľkých zástupcov vlastníkov prebieha v súčasnosti v bytovom dome kompletná obnova technického stavu domu, a to nielen v bezpečnostnej oblasti, ale aj jeho prevádzky (oprava vstupných a spoločných priestorov domu, výťahov, elektroinštalácie a pod). Je to základ pre ďalšie pokračovanie projektu a zlepšovanie životného priestoru pre jeho obyvateľov, ktorí roky trpia a znášajú následky problémov, ktoré sami nezavinili. Dom získal na svoju obnovu financie z Fondu rozvoja bývania.

Ale vráťme sa k našej vízii. Za jej zhmotnenie považujeme vybudovanie komunitnej miestnosti priamo v bytovom dome na Stavbárskej 40, na prvom poschodí. Chceli sme byť bližšie k ľuďom a toto je najbližšie, ako sme sa k nim mohli dostať. Komunitná miestnosť bola postavená vďaka dvom grantom, ktoré sa nám podarilo získať.  Nadácia VÚB nám v roku 2018 poskytla z Komunitných grantov 3000 EUR a následne Rada vlády SR pre prevenciu kriminality nám schválila dotáciu na dostavbu, zariadenie a sprevádzkovanie komunitnej miestnosti vo výške 10000 EUR.

Čo všetko sa nám zatiaľ podarilo urobiť z dvoch grantov:

  • Dokončili sa všetky stavebné práce na interiéri, vrátane elektroinštalácie a vodoinštalácie.
  • Zakúpila sa kúpeľňová sanita, umývadlo a hygienické doplnky,
  • V kuchynke sa osadila malá kuchynská linka a skrinky.
  • Centrálna miestnosť sa zariadila nábytkom, rozkladateľnými stolmi a stoličkami, ktoré umožňujú variabilné využitie interiéru, doplnili sme lampy a vešiak.
  • Inštalovali sa nástenky a odkladacie skrinky.
  • V miestnosti bol zavedený internet, inštalovaný dataprojektor a plátno pre vizuálne prezentácie počas besied, workshopov, poradní a pod.

Dnešným dňom bola komunitná miestnosť uvedená do prevádzky a začne slúžiť obyvateľom domu. Stále je čo vylepšovať a budeme aj naďalej pracovať na skvalitnení prevádzky miestnosti, aby zohľadňovala potreby obyvateľov a napĺňala cieľ, ktorý sme si stanovili. O činnostiach komunitnej miestnosti vás budeme priebežne informovať v ďalších článkoch.

baner_akademia-prevencia-1m