Organizačná a technická sekcia, rady a odporúčania.

Príručka obyvateľa bytového domu

Dôverne poznáme prostredie bytových domov na Slovensku a vieme, že nadviazať vzájomnú komunikáciu medzi obyvateľmi domu je náročná úloha. Jednoduchý oznam na nástenke je prehliadaný, návštevnosť domových chôdzí slabá… Ako potom informovať obyvateľov o dôvodoch inštalácie jednotlivých technických zariadení a spôsobe ich využívania?

„Príručka obyvateľa bytového domu“ je jedným z riešení, ktoré ponúkame. Jednoducho a stručne informuje obyvateľov, ako si otvoriť vchodové dvere za pomoci dotykového alebo bezdotykového identifikátora, či je v ich dome povolené otváranie vchodových dverí z domáceho telefónu (a prečo je zakázané!), prečo bol inštalovaný kamerový systém a aké sú podmienky jeho využívania a ešte omnoho viac… Vďaka príručke predídete sťažnostiam či argumentom obyvateľov na nedostatočné poskytovanie informácií ohľadom zabezpečenia bytového domu.

Zvyšok článku je prístupný len pre registrovaných používateľov.

Ak chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Domový poriadok – moderne a jednoducho

Pod sebou, vedľa seba, do obdĺžnika alebo lichobežníka… Piktogramový domový poriadok sa zmestí do každého bytového domu!

Ak vstupujete do trolejbusu alebo do obchodu, upozornia vás piktogramy pri dverách, ako sa máte správať, napr. že nesmiete dovnútra vstupovať so zmrzlinou alebo so psom. Aj pri vstupe do bytového domu by sme mali hneď vedieť, ako sa máme správať.

Piktogramový domový poriadok znázorňuje hlavné pravidlá spolunažívania v bytovom dome za pomoci jednoduchých a rýchlo pochopiteľných symbolov. Narozdiel od “klasického” domového poriadku trvá „prečítanie“ piktogramov iba niekoľko sekúnd a sú dobre viditeľné i za slabého osvetlenia. Navyše sú prístupné pre každú, i mladšiu generáciu, ktorá žije vo svete tvorenom ikonkami a symbolmi na dotykových displejoch mobilných telefónov či tabletov.

Podobne ako domový poriadok sa ani návody na použitie nemôžu pochváliť vysokým počtom čitateľov, a preto mnoho obyvateľov nevyužíva všetky funkcie, ktoré im technické zariadenia inštalované v dome ponúkajú. Informačné piktogramy pútavým spôsobom popisujú použitie niektorých menej známych, ale užitočných, funkcií komunikačného a prístupového systému. Ich umiestnením do spoločných priestorov majú obyvatelia možnosť sa s nimi oboznámiť, i keď už dávno stratili návod na použitie, či sa do domu práve nasťahovali.

Zástupcovia vlastníkov bytov alebo správcovské spoločnosti si môžu objednať sady domových a informačných piktogramov. Piktogramy sú vyhotovené na samolepkách s rozmerom 195x195mm. Odporúčame ich nalepiť na hladký povrch (napr. HPS dosku).

V prípade záujmu o piktogramy nás prosím kontaktujte, poskytneme Vám bližšie informácie o objednávke, dodávke a odporúčanom spôsobe montáže.

Uzamknuté kontajnerové stojisko “Puzzle”

Projekt vznikol za podpory mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorá na neho prispela čiastkou 4000€ z grantového programu „Životné prostredie – rozvoj komunity“.

Malý park, detské ihrisko a lavičky, na ktorých by si ľudia radi oddýchli, ale mnohých odradila špina, neporiadok a šíriaci sa zápach z blízkych voľne uložených kontajnerov. Tento problém bol podnetom k vytvoreniu uzamknutého kontajnerového stojiska na Martinčekovej ulici 10-16. Skutočná výzva však nasledovala až potom – po preštudovaní katastrálnej mapy sme zistili, že kontajnery sú nesprávne uložené na mieste vyhradenom ako parkovisko a pod plochou určenou na kontajnerové státie vedú sekundárne teplovodné rozvody vo vlastníctve Bratislavskej teplárenskej a.s. Stáli sme pred dilemou, ako postaviť uzamknuté kontajnerové stojisko a zároveň neobmedziť prístup pracovníkov Bratislavskej teplárenskej k daným rozvodom v prípade poruchy, z dôvodov údržby atď. Ako postaviť stojisko, ktorého steny by bolo možné rozložiť a opätovne zložiť…

…a pretože na Vianoce veľmi radi skladáme puzzle, riešenie bolo na svete – kontajnerové stojisko, ktorého steny je možné v prípade potreby rozložiť. Základná konštrukcia stojiska je kovová s povrchovou úpravou odolnou voči korózii. Aby sme docielili dostatočnú cirkuláciu vzduchu vo vnútri stojiska, použili sme na dve obvodové steny a posuvnú bránu perforovaný materiál – ťahokov. Okoloidúcich však upúta predovšetkým mozaika tvorená drevenými ručne maľovanými dielmi v tvare ľudí a zvierat. Nájdete tu napríklad slona, pána so psom na prechádzke alebo draka! Za originálnym konštrukčným a dizajnovým návrhom stojí výtvarníčka Zuzana Cigánová Mojžišová.

Obyvatelia otvárajú posuvnú bránu za pomoci dotykových elektronických kľúčov, tzv. DEK kľúčov, tých istých, ktorými si otvárajú vchodové dvere do bytového domu. Inštalovaný prístupový systém je pripravený aj na možnosť inovácie v prípade prechodu na modernejší spôsob identifikácie s vyššou bezpečnosťou – bezdotykový systém RFID alebo MIFARE. Po otvorení brány sa automaticky rozsvietia vodeodolné LED pásy, ktoré osvetľujú vnútro stojiska. Obyvatelia v ňom nájdu nádoby na zmesový odpad a separovaný zber – papier, plasty a sklo, ako aj špeciálnu zbernú skrinku na použitý kuchynský olej – OLEJtéku. Ako správne triediť odpad a aký odpad do stojiska nepatrí sa dozvedia z informačných tabúľ pripevnených na ťahokov.

(…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.)

Uzamknuté kontajnerové stojisko nemusí vyzerať iba ako kovová klietka, naopak môže okolie bytového domu obohatiť o estetický prvok, ktorý poteší nielen samotných obyvateľov, ale aj náhodných okoloidúcich. Pritom si stále plní svoju primárnu funkciu – chráni odpadové nádoby. Ochota obyvateľov bytových domov pustiť sa do finančne náročnejšieho projektu, podpora mestskej časti Bratislava – Ružinov a súhlas Bratislavskej teplárenskej a.s. s výstavbou kontajnerového stojiska “Puzzle” sú dôkazom toho, že prekážky je možné prekonávať, ak sa nestratí chuť hľadať, i nekonvenčné, riešenia.

Projekt “Viacúčelové kontajnerové stojiská – Umelecké diela uprostred sídlisk” získal Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016.

Katalóg – Viacúčelové kontajnerové stojiská

Inteligencia bezpečnosti

…alebo čo majú spoločné pes a zajac?

Bolo to práve pred desiatimi rokmi, kedy sme predstavili prvú verziu softvéru BBIQ – BEZPEČENÉ BÝVANIE A INTELIGENCIA, ktorý v sebe spájajú myšlienku komplexného riešenia bezpečnosti v domoch hromadnej bytovej výstavby. V začiatkoch projektu Bezpečné Bývanie RYS® nám bolo jasné, že prepracované technické riešenia sú správnou cestou. Ale i ten najlepší systém bez správneho riadenia predstavuje skôr hrozbu, a preto sme systému museli dať mozog. Mozog je však veľmi krehký nástroj  a rôzne choroby a zranenia dokážu narušiť jeho výkonnosť a znížiť jeho IQ. Poznať choroby a zranenia, ktoré hrozia nášmu „softvérovému mozgu“, je preto i v súčasnosti kľúčovou úlohou pri jeho ďalšej inovácii.  Jednoducho povedané, aj po desiatich rokoch je stále čo zdokonaľovať.

DOKONALÝ POMOCNÍK PRE BYTOVÝ DOM

Softvér BBIQ je slovenský produkt a bol vyvíjaný špeciálne pre potreby našich bytových domov, reagoval na požiadavky spoločenstiev vlastníkov a správcov bytových domov, reagoval tiež na zmeny v zákonoch týkajúcich sa vlastníctva bytov, ochrany osobných údajov ako aj trestného zákona, či zákona o priestupkoch.

Softvér je z pohľadu správcu systému nástrojom, ktorý mu umožňuje rýchlu a jednoduchú aktualizáciu databázy a nastavení systému, obsahuje prvky pre spracovanie a analýzu udalostí, ako napr.:

 • prezeranie aktuálnych a starších udalostí (vstupy, diaľkové otváranie, adresné otváranie z bytu, aktualizácie, upozornenia na nezatvorené dvere a pod.)
 • selekciu udalostí na základe dátumu, zariadenia, identifikátora a ďalších vlastností užitočnú v prípade konania inventúry
 • prehľad Varovaní, ktoré systém zaznamenal pri neštandardných alebo sledovaných udalostiach
 • pre dosiahnutie vyššej bezpečnosti je možné softvér využívať v dvoch módoch – v administratívnom móde sú dostupné všetky funkcie a nastavenia systému, zatiaľ čo sledovací mód je obmedzený iba na sledovanie udalostí bez možnosti úpravy nastavení alebo databázy.
 • vytváranie skupín užívateľov s rôznymi prístupovými právami,
 • označenie “návšteva” pre jednoduchú kontrolu osôb s obmedzeným právom vstupovať do objektu (vhodné v obytných domoch na kontrolu osobomesiacov) ,
 • označenie “stratený identifikátor”, ktoré dovoľuje automaticky zrušiť oprávnenia identifikátora, ktorý bol fyzicky stratený alebo odcudzený majiteľovi.

UNIKÁTNE RIEŠENIE INTEGRÁCIE

Okrem bežných funkcií prístupového systému, ako je napr. kontrola a záznam pohybu osôb – vstup aj výstup,  kontrola a signalizácia stavu dverí, má BBIQ v sebe skrytých niekoľko unikátností šitých na mieru bytovým domom. Integruje 2-BUS komunikačný systém z produkcie TESLA STROPKOV a.s.  Systém je tak schopný adresne kontrolovať a zaznamenávať funkcie spojené s používaním domácich telefónov ako je otváranie z bytu, volania do bytu od hlavného vchodu, interkomové volania a vyhodnocovať ich v časovej súvislosti s udalosťami prístupového systému. Softvérové prepojenie dvoch kľúčových systémov v bytovom dome bolo zrejme najvýraznejším prínosom pre zvýšenie úrovne bezpečnosti, pretože nekontrolované otváranie z bytov sa stávalo čoraz väčším rizikom. Ďalšou zaujímavosťou je možnosť nastaviť ku konkrétnym identifikátorom varovania o použití či upozornenia na nezatvorené dvere. Špecifickou vlastnosťou je využívanie systému pre komunikáciu s užívateľom formou zvukových výziev a prostredníctvom informačného displeja.

BBIQ AKO BEZPEČNOSTNÝ ANALYTIK

BBIQ ponúka množstvo analytických funkcií, ktoré dokážu vyhodnotiť nadmerné používanie a možné zneužívanie  identifikátorov, napr. v prípade, keď je byt prenajímaný a býva v ňom viac osôb, ako je prihlásený počet  alebo je  používaná okrem originálu aj kópia identifikátora. Poskytuje prehľad udalostí ako sú nezatvorené dvere alebo násilne otvorené dvere. Porovnaním niekoľkých období je možné zistiť, ktoré identifikátory sa dlhodobo nepoužívajú, čo môže znamenať, že boli stratené a  majiteľ  stratu nenahlásil. Počty prechodov v priebehu dňa pomôžu určiť najrizikovejší čas z dôvodu vysokej frekvencie otvárania dverí.

NOVÁ DEKÁDA

Podľa Jamesa Flynna, filozofa morálky a emeritného profesora z Otagskej univerzity v Dunedine na Novom Zélande, stúpne priemerné IQ v spoločnosti každých 10 rokov o 3 body. Teória Flynnovho efektu tvrdí, že prostredie, v ktorom žijeme, je stále zložitejšie, čo stimuluje naše mozgy, mení spôsob nášho myslenia a chápania skutočnosti a núti nás k adaptácii, čím sa nám zvyšuje IQ. A tu sa konečne dostávame k otázke:  „Čo majú spoločné pes a zajac?”  Teraz vám veľa ľudí odpovie, že oba sú to cicavce. Pred desiatkami a desiatkami rokov by ste dostali odpoveď, že pes naháňa zajace.  Obe odpovede sú logické a úplne zodpovedajú spoločenskej atmosfére. Ak by ste sa pred dvadsiatimi rokmi v súvislosti s bezpečnosťou  opýtali ktoréhokoľvek obyvateľa paneláku, čo majú spoločné uzamknuté dvere a inventúra, zrejme by ste dostali odpoveď, že preberanie tovaru v potravinách. Spýtajte sa to dnes niektorého zástupcu vlastníkov a  rozhovorí sa o kontrole identifikátorov, kopírovaní DEK kľúčov, osobomesiacoch a neoprávnených vstupoch. Výrazný posun v chápaní komunitnej bezpečnosti na Slovensku nám pomohol dosiahnuť práve inovatívny prístup k našim systémom a zhmotnenie nových myšlienok, opatrení a postupov do softvéru BBIQ. To, čo sme v začiatkoch projektu len veľmi ťažko presadzovali do praxe, je teraz bežnou súčasťou komplexnej výbavy prístupového systému bytového domu.

Flynnov efekt sa pozitívne prejavil aj na BBIQ. Po desiatich rokoch zdokonaľovania a systematického zvyšovania softvérového IQ sa pripravujeme na ďalšiu dekádu. Priniesť chceme nielen riešenia s využitím nových technológií, ktoré sa  do prístupových systémov zavádzajú, ale naším hlavným cieľom je naďalej sa približovať k bežnému užívateľovi. Ponúknuť mu profesionálny softvér, ktorý sa ľahko učí a jeho atribútmi sú zrozumiteľnosť, prehľadnosť a efektivita.

Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 2/2015, Inteligencia bezpečnosti (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.

Keď Vás priláka hlas Sirény…

Obludy so ženskou tvárou a vtáčím telom, čarovné speváčky, ktoré svojim neodolateľne vábivým hlasom lákali námorníkov k svojmu ostrovu, aby ich loď stroskotala na útesoch a mohli ich zahubiť. Takýto bol obraz Sirén v antickej mytológii. V súčasnosti si pod pojmom „siréna“ predstavíme len malý plechový kužeľ vydávajúci uši drásajúci zvuk. Dnešné sirény nás naozaj nevábia kúzelným spevom, ale určite prilákajú našu pozornosť a upriamia ju na možné nebezpečenstvo. Práve preto je výstražná signalizácia od začiatku projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS v roku 1999 štandardnou súčasťou výbavy zabezpečenia bytového domu pred neoprávnenými vstupmi.

Využívanie výstražnej signalizácie je dôležité, no v mnohých domoch podceňované a občas i neobľúbené. Možno ste už zažili hučiacu sirénu pri vstupných dverách do bytového domu, ktorej alarmujúci tón nezmĺkol ani po niekoľkých minútach. Prenikavý,  iritujúci zvuk sa šíril po celom dome a nenašiel sa nikto kompetentný, kto by sirénu vedel vypnúť. Hľadať riešenie vo chvíli, kedy je potrebné rýchlo konať, je dosť nešťastné, ba priam nezodpovedné. Ale ako to už býva, kým sa nič nedeje, netrápi nás, či a ako sa nejaký alarm vypína. Našich sirén sa však naozaj netreba obávať, nie sú to žiadne obludy a máme elegantné a veľmi pohodlné riešenia na ich rýchle umlčanie.

Vypnutie aktívneho alarmu je závislé od komplexného systému zabezpečenia, ktoré si vlastníci bytového domu zvolili, jeho správneho zapojenia a nastavenia. Komplexný systém odporúčaný v projekte BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS obsahuje súbor kompatibilných zariadení, z ktorých spomenieme tie najdôležitejšie:  kvalitný elektrický zámok so signalizáciou stavu dverí, prístupový a komunikačný systém s možnosťou záznamu udalostí, otváranie dverí v stave núdze a ohrozenia života,  optická a akustická signalizácia neštandardných udalostí a ako jediní na trhu ponúkame aj  prostriedky pre vypnutie aktívneho alarmu na diaľku využitím komunikačného systém – dvojvodičového domáceho telefónu inštalovaného v byte.

Čo je aktívny alarm a kedy sa spúšťa

Aktívnym alarmom v prístupovom systéme sa rozumie zapnutá výstražná siréna, ktorá nás priláka svojím „hlasom“,  pokiaľ dôjde k neštandardnej udalosti pri vstupe alebo výstupe z bytového domu. Podľa nastavenia systému môže siréna reagovať na rôzne situácie.  Najčastejšie sú to vykopnuté alebo nezatvorené dvere, prípadne dlho otvorené dvere, kedy pre vypnutie sirény postačí opätovné zatvorenie dverí a systém obnoví štandardnú prevádzku.

Siréna môže byť spustená aj z dôvodu použitia núdzového výstupného tlačidla, ktoré je určené na použitie len v stave ohrozenia života, napr. pri požiari, kedy preruší prívod elektrickej energie k zámkom, čím natrvalo odblokuje dvere. Zatvorením dverí sa siréna nevypne a ani zámky neobnovia svoju funkčnosť. Pokiaľ je tlačidlo použité v núdzi, s vypnutím sirény sa ponáhľať nemusíte, plní svoje poslanie a ohlasuje nebezpečenstvo. Ak je však tlačidlo zneužité, siréna vyvolá falošný poplach a čím skôr ju vypnete a uzamknete dvere, tým skôr obnovíte bezpečnosť vášho domu. Opätovné uzamknutie dverí a vypnutie sirény je možné len resetom núdzového výstupného tlačidla. Každé núdzové výstupné tlačidlo má malý plastový resetovací kľúč, ktorým sa dá priamo na tlačidle obnoviť štandardná prevádzka systému. V mnohých bytových domoch však dochádza k organizačným problémom, nevie sa, kde je resetovací kľúč uložený a kto má reštart systému vykonať.  Ale čo ak nie je resetovací kľúč dostupný vôbec? Riešenie je veľmi jednoduché, aktívny alarm vypnete priamo z domáceho telefónu.

Pre  vypnutie aktívneho alarmu cez domáci telefón je najskôr potrebné overiť, či sú splnené tri základné podmienky:

1. Správny typ elektrického zámku – odolný, inverzný, so signalizáciou

Prvotnou zábranou pred neoprávneným vstupom je elektrický zámok. Pokiaľ chcete mať dvere skutočne pod kontrolou, vyberte si elektrický zámok s mikrospínačom alebo výstupmi pre signalizáciu. Takýto zámok dokáže poskytnúť informáciu o nesprávne zatvorených dverách, násilne či dlho otvorených dverách. Informácia je následne spracovaná či už formou mechanickej signalizácie alebo dátovým zápisom.

Pri výbere zámku je potrebné dávať pozor aj na konštrukciu a frekvenciu otvárania dverí. Nedoliehajúce alebo „drhnúce“ dvere zapríčiňujú nespoľahlivú funkčnosť zámku a teda aj neefektivitu systému a falošné alarmové stavy. Ak ide o vačší bytový dom, kde sa dvere otvoria viac ako 300krát za deň, odporúča sa inštalovať elektromagnetický zámok bez mechanických častí. Ten odoláva poškodeniu aj v prípade násilného otvorenia a nedochádza k jeho opotrebovaniu. Ďalšou výhodou elektromagnetov je možnosť inverznej prevádzky, kedy sa elektromagnety odblokujú okamžite po prerušení prívodu elektrického prúdu. Vďaka týmto vlastnostiam sa elektromagnety stávajú zámkom ideálnym pre únikové cesty a spĺňajú požiadavky požiarnej bezpečnosti.

2. Operačná jednotka so záznamom udalostí

Pre správne vyhodnotenie alarmového stavu je potrebný dátový zápis o čase, kedy sa neštandardná udalosť stala, na ktorom zariadení (dverách) a kto mohol byť jej svedkom alebo priamo aktérom.  Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS odporúča len také prístupové systémy, ktoré poskytujú záznam udalostí. Operačno-pamäťové jednotky UNI SIEŤ spolu s obslužným programom BBIQ boli vyvíjané špeciálne pre potreby bytových domov. Podporujú viaceré technológie – iButton, RFID (125 kHz, Mifare), ponúkajú množstvo funkcií pre správu systému, spracovanie a analýzu dát získaných z výstražných zariadení, ktoré sú nápomocné i pri správe bytového domu, napr. pri rozúčtovaní nákladov za užívanie spoločných priestorov a pod.

3. Digitálny komunikačný systém s monitorom pre dátový zápis udalostí

Unikátnou vlastnosťou programu BBIQ a jednotiek UNI SIEŤ je ich kompatibilita s adresným dvojvodičovým komunikačným systémom z produkcie TESLA STROPKOV, a.s. V súvislosti so spomínanými sirénami je dôležitou vlastnosťou komunikačného systému schopnosť ovládať rôzne externé zariadenia cez spínací modul DDS.   Komunikačný systém je zároveň možné pripojiť k PC pomocou monitora DDS, ktorý zabezpečuje aj záznam udalostí (napr. ktorý byt bol vyzvonený, či bolo z bytu otvorené, prípadne ďalšie úkony vykonané z domáceho telefónu vrátane vypnutia aktívneho alarmu) v programe BBIQ, ktoré sú synchronizované s udalosťami z prístupového systému.

Vypínanie aktívneho alarmu (sirény) z domáceho telefónu

Spojenie operačnej jednotky UNI SIEŤ a spínacieho modulu DDS pripojeného priamo do komunikačného systému podobne ako domáci telefón, zabezpečí jedinečnú ovládateľnosť výstražných zariadení. Cez túto nenápadnú krabičku je potom možné vypnúť spustenú sirénu a zároveň opätovne zabezpečiť – uzamknúť dvere zadaním 4-miestneho kódu na domácom telefóne. Deaktivačný kód pre sirénu môže byť ľubovoľný (v súlade s ostatnými nastaveniami systému) a jeho použitie je adresne zaznamenané.  Vypnutie aktívneho alarmu sa za pomoci spínacieho modulu DDS stáva naozaj jednoduchým a poverená osoba v dome ho môže vykonať veľmi operatívne do niekoľkých sekúnd, aj keby práve pohodlne sedela v kresle a popíjala kávu. Na servisného technika, ktorý následne vykoná potrebný mechanický reset núdzového tlačidla, či výmenu rozbitého sklíčka na tlačidle, už nečakáte za ohlušujúceho zvuku sirény.

V rámci projektu bolo a je naším cieľom vytvoriť systém, ktorý bude obyvateľom bytových domov slúžiť a pomáhať im pri ochrane ich majetku, nie ich traumatizovať. Neustále sa snažíme zdokonaľovať technické prvky a myslíme aj na užívateľské nástroje pre zástupcov vlastníkov bytov a správcov. Nestačí techniku len nainštalovať, je dôležité ju nainštalovať správne, funkčne a vedieť ju následne ovládať.

Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 1/2015, Keď Vás priláka hlas Sirény… (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu. 

Pekné a bezpečné kontajnerové stojisko?

Obnova bytových domov je v plnom prúde už niekoľko rokov a na sídliskách sa hrdo ukazujú opravené a zateplené paneláky, ktoré svojim vzhľadom zjemňujú pohľad na panorámu miest. Naproti tomu je okolie domu predmetom nezáujmu, preto sa v ňom hromadí neporiadok a stáva sa terčom vandalizmu. Častým tŕňom v oku bývajú práve kontajnerové stojiská s preplnenými nádobami, porozhadzovanými odpadkami a šíriacim sa zápachom. Nazmar prichádza aj snaha o triedenie odpadu, pretože v prípade, že sú nádoby na komunálny odpad už plné, odhadzujú ho ľudia do nádob určených k separovanému zberu. Obraz pekného bytového domu tak zatieni špina a smrad.

Riešenie popísaných problémov vidíme v kontrolovanom vstupe do kontajnerového stojiska, ktoré si vyžaduje nielen oplotenie, ale aj inštaláciu prístupového systému spolu s elektromagnetickými zámkami so signalizáciou a ochranou voči poveternostným vplyvom. Prístup do zabezpečeného kontajnerového stojiska musí mať samozrejme aj spoločnosť zodpovedná za odvoz odpadu, preto sme v rámci Bratislavy nadviazali už v roku 2006 spoluprácu s firmou OLO a.s. Spolupráca je založená na princípe rajonizácie a z dôvodu jej zmeny chceme ponúknuť spoločnosti OLO a.s. nové systémové riešenie, ktoré zefektívni komunikáciu medzi jej pracovníkmi a zástupcami bytových domov.

Katalóg – uzamykanie kontajnerových stojísk prístupovými systémami, (PDF)

Technické riešenie

Na Slovensku zatiaľ neexistuje komplexné riešenie obnovy a uzamykania kontajnerových stojísk na sídliskách, a preto sa v rôznych mestách vytvorili rôzne spôsoby ochrany stojiska pred neoprávneným používaním, ktoré by zabezpečili pravidelný odvoz odpadu a zároveň udržanie poriadku v stojisku. Ani v Bratislave neexistuje jednotný prístup k uzamykaniu stojísk a vybrané technické riešenie musí  zohľadňovať konkrétne prostredie, v ktorom je použité.

Prístupový systém využívaný v bytovom dome je ľahko rozšíriteľný aj na vzdialené kontajnerové stojisko pri zachovaní možnosti kontroly z jedného bodu – jedného PC a za predpokladu, že kontajnerové stojisko môže byť napojené na trvalý zdroj napätia. Pre miesta, kde táto možnosť absentuje, sme vyvinuli nové prístupové systémy, ktoré využívajú alternatívne zdroje elektrickej energie ako dobíjateľné akumulátory a solárne panely.

Dôležitým krokom pri uzamykaní kontajnerového stojiska je výber technických zariadení vhodných do vonkajšieho prostredia, kde budú musieť odolávať poveternostným vplyvom. Zároveň je nutné umiestniť riadiace prvky systému tak, aby boli chránené pred neoprávnenou manipuláciou a vandalizmom.

Ponúkame vám nasledujúce typy riešenia uzamknutia kontajnerového stojiska:

…o tom, ako sa z kontajnerového stojiska môže stať esteticky pútavý doplnok okolia bytového domu si prečítajte v článku Viacúčelové kontajnerové stojisko.

 

TESLA a “čarovný” telefón

Dokáže viac, než si myslíte…

Obyvatelia bytov veľmi dobre poznajú na stene visiaci telefón, ktorý svojím zvonením oznamuje príchod návštevy.  Domáce telefóny sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach, dizajnoch a farbách, avšak ľudia obvykle poznajú iba jeho základnú funkciu – zodvihnutím slúchadla a stlačením tlačidla zámku otvoriť vchodové dvere. Je to skutočne všetko, čo dokáže?

TESLA STROPKOV, a.s., najväčší výrobca domácej dorozumievacej techniky na Slovensku, ponúka na trhu dvojvodičový komunikačný systém s unikátnym riešením nadstavbových prvkov. Jednou z unikátnych vlastností je možnosť ovládania rôznych prídavných zariadení. Tajomstvo sa ukrýva v malom nenápadnom spínacom module 2-BUS, ktorý sa pripája na zbernicu systému a zabezpečuje adresné spínanie zariadenia priamo z domáceho telefónu, buď skrátenou voľbou alebo zadaním 3-miestneho kódu. Takto jednoducho sa dá ovládať, napr. osvetlenie na schodisku, závora na parkovisku, garážová brána alebo ďalšie elektronicky uzamknuté dvere a ešte omnoho viac.

Interkom a štyri domáce telefóny v byte

Dvojvodičový telefón odlíši laik od analógového (5-vodičového) hlavne podľa počtu tlačidiel. Dvojvodičový má štandardne sedem tlačidiel, šesť numerických a jedno tlačidlo zámku. Systémové riešenie cez zbernicu 2-BUS umožňuje inštaláciu niekoľkých domácich telefónov v byte, prípadne v kancelárskych priestoroch pod jedným účastníckym číslom. Druhý telefón v byte ocenia tí, ktorí majú väčší obytný priestor alebo sa starajú o imobilnú či ležiacu osobu, ale i starší ľudia, ktorí nemusia pri každom zvonení utekať k vchodovým dverám do bytu.

Funkcia bytového zvončeka a zábrana odpočúvania

Dvojvodičový telefón dokáže nahradiť aj funkciu bytového zvončeka – ak niekto stlačí vyzváňacie tlačidlo pri dverách do bytu, zazvoní telefón. Jednotlivé zvonenia sa navzájom odlišujú – inak zvoní hovor od tlačidlového tabla, inak interkomové volanie a inak bytový zvonček. Hovory majú zaručenú ochranu proti odpočúvaniu, takže so susedmi môžeme rozoberať aj veci delikátneho charakteru.

Predlženie hovoru, spätné volanie na vrátnik, utajený hovor

Dĺžka hovoru pre komunikáciu s návštevou je nastavená na 30 a pre interkom na 60 sekúnd. Ak Vám tento čas nestačí, jednoduchým úkonom na domácom telefóne hovor predĺžite. Ak nestihnete zodvihnúť slúchadlo počas zvonenia telefónu, je možné vykonať spätné volanie na vrátnik a osobu dole pri vchodových dverách ohlásiť. Podobne je možné urobiť utajený hovor na vrátnik, pri ktorom je funkčná len jednosmerná komunikácia od vrátnika do bytu.

Zachráňte život a vypnite sirénu

Ďalšie využitie domáceho telefónu v spojení so spínacím modulom sme zamerali na odblokovanie dverí v prípade núdzovej situácie. Pokiaľ sa osoba v byte dostane do ohrozenia života a zavolá si záchranku, môže cez domáci telefón dlhodobo odblokovať hlavnú vchodovú bránu napr. na 30min.  Záchranári sa tak dostanú do domu pohodlne a bez prekážok, bez hľadania menovky či kódu na tlačidlovom table. Núdzová pohotovostná centrála poskytuje navyše akustickú a svetelnú signalizáciu, ktorá pomôže zástupcom vlastníkov v dome konať, napr. pomôcť osobe v ohrození ešte pred príchodom záchranky a po ňom resetovať zariadenie pred uplynutím nastavenej doby.

Podobným spôsobom môže zástupca vlastníkov z kancelárie svojho domu či bytu vypnúť sirénu oznamujúcu násilné alebo dlhé otvorenie dverí alebo elektronicky resetovať núdzové výstupné tlačidlo, t.j. opätovne uviesť do prevádzky elektromagnety na dverách. Oba spomínané úkony by si pritom zvyčajne vyžadovali zásah servisného technika.

Ochrana proti zneužívaniu

Viackrát bola pri používaní štandardných i nadstavbových funkcií spomenutá adresnosť. Všetky úkony spojené s používaním domáceho telefónu sú adresné voči užívateľom a je o nich vytváraný dátový záznam. Špeciálne vytvorené zariadenie –monitor DDS, zbiera informácie o tom ktorý byt bol vyzvonený, kto uskutočnil hovor alebo odblokoval dvere, kto použil núdzovú pohotovostnú centrálu a pod. Monitor DDS zároveň dokáže prepojiť komunikačný a prístupový systém v jednom programe BBIQ, ktorý umožňuje synchronizáciu a prezeranie udalostí z oboch systémov.

Programovanie a individuálne nastavenia

Jednoduchá programovacia sada je skvelý nástroj pre rýchlu a pohodlnú konfiguráciu systému a definovanie individuálnych práv pre staršie či telesne postihnuté osoby a to hlavne v prípadoch, ak je v dome z bezpečnostných dôvodov zakázané otváranie z bytov.

Dvojvodičový dorozumievací systém TESLA Stropkov a.s. je systém, ktorý spĺňa požiadavky projektu Bezpečné Bývanie RYS a to najmä pre jeho variabilitu, modulárnosť, kompatibilitu s prístupovými systémami a predpoklady budúcich inovatívnych riešení reflektujúcich na požiadavky bytových domov.

Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 4/2014, Tesla a čarovný telefón (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.

Núdzová pohotovostná centrála

Veľmi častou otázkou pri prevádzke prístupových systémov je spôsob, ako odblokovať dvere v prípade, že osoba sa nachádza v byte sama, je v ohrození života a potrebuje pomoc záchranárov. Spôsob odblokovania dverí v takto závažných prípadoch je zložitý v akomkoľvek type prístupového systému. Avšak spojenie prístupového a komunikačného systému poskytuje unikátne technické riešenie, ktoré umožňuje bezpečné a kontrolované otvorenie dverí na dlhší čas do doby príchodu lekárskej pomoci.

Zvyšok článku je prístupný len pre registrovaných používateľov.

Ak chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Pasportizácia prístupového systému

Pasportizácia slúži k zisteniu a zdokumentovaniu technického stavu existujúceho prístupového systému v bytovom dome. Pasportizáciu odporúčame vykonať v časovom predstihu, najlepšie ihneď po ukončení inštalácie prístupového systému, napr. ako súčasť preberacieho protokolu. Pasportizačný list musí byť spracovaný tak, aby boli zaznamenané všetky informácie významné z hľadiska možného ovplyvnenia správnej funkčnosti prístupového systému.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Inventúra identifikátorov

Inventúra identifikátorov je preventívne opatrenia potrebné kvôli sprehľadneniu a aktualizácii databázy vydaných DEK kľúčov. Odporúčame ju vykonávať minimálne raz ročne alebo ak si to situácia vyžaduje, napr. ak zistíte, že v priebehu určitého obdobia došlo k opakovanému zneužívaniu niektorých identifikátorov.

Pomocou inventúry sa dá overiť, či sú informácie v databáze prístupového systému stále aktuálne a zistiť, koľko zo všetkých identifikátorov používajú prihlásené osoby a koľko návštevy. Zároveň sa preveria nadmerne používané identifikátory či dlhodobo nepoužívané, ktoré  môžu byť stratené alebo ukradnuté.

Inventúra pozostáva z dvoch častí – technickej a organizačnej. Najčastejšie sa využíva tzv. korešpondenčná inventúra, ktorá vyžaduje fyzickú účasť majiteľa identifikátora a vyplnenie návratky. Na inventúru sa používa špeciálne upravená riadiaca jednotka s displejom pre zobrazenie kódu identifikátora. Vlastníkov a nájomníkov bytov je vhodné motivovať k účasti na inventúre zdôrazňovaním faktu, že inventúra je vykonávaná v záujme udržania poriadku v dome a v záujme ich vlastnej bezpečnosti.

Na základe vykonanej inventúry je následne možné:

 • zablokovanie identifikátorov, ktoré sú preukázateľne zneužívané alebo stratené,
 • obmedzovanie prístupových práv, napr. práva používania výťahov pre neplatičov a neprihlásené osoby,
 • zvýšenie poplatku do fondu opráv za nadmerné používanie spoločných zariadení domu, ako sú výťahy či osvetlenie (táto forma sankcie musí byť súčasťou domového poriadku, nájomnej zmluvy a pod.).

Odporúčaný postup pri vykonávaní korešpondenčnej inventúry nájdete tu.

Informačný displej pre prístupové systémy

…pretože komunikovať sa oplatí

Bezpečnosť a informovanosť sú dve strany jednej mince – to je pravidlo, ktoré platí v každom bytovom dome. Hovorí o tom, že oboznámenie obyvateľov s dianím v bytovom dome a ich účasť na domových schôdzach či na inventúre identifikátorov je nevyhnutným predpokladom k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti v dome. Večným problémom však ostáva otázka, ako dosiahnuť, aby sa potrebné informácie k obyvateľom skutočne dostali, keď oznamy na dverách ostávajú obvykle nepovšimnuté a listy doručované do poštových schránok končia v koši spolu s ďalšími reklamnými letákmi?

Dnes si už mnohí ľudia zvykli na moderné formy komunikácie, ktoré ich nezaťažujú, sú rýchle a priame. Neexistuje dôvod, prečo by takúto formu komunikácie nebolo možné uplatniť aj v prostredí bytového domu. Informačný displej inštalovaný napr. vo vestibule bytového domu, kde je neprehliadnuteľný každým obyvateľom vstupujúcim do objektu, tieto vlastnosti spĺňa. Jeho hlavným cieľom je skvalitnenie a zrýchlenie spôsobu poskytovania informácií medzi členmi komunity. Výhodou je i fakt, že požadovaná informácia sa na displeji zobrazuje opakovane v priebehu niekoľkých dní, čo v súčasnom hektickom životnom tempe zvyšuje predpoklad jej zapamätania.

Základom dobrej správy bytového domu je schopnosť komunikovať a informačný displej je skvelým komunikačným nástrojom. Predovšetkým pre potreby zvolania domovej schôdze alebo inventúry identifikátorov, ktorej realizácia vyžaduje značnú dávku organizačného talentu, je displej šikovným pomocníkom. Dokáže totiž zobraziť identifikačné čísla  DEK kľúčov a v prípade, že je displej zapojený do existujúceho systému spolu s operačno-pamäťovými jednotkami poskytuje možnosť nastavenia výstražného textu pre konkrétny identifikátor, t.j. pre konkrétneho obyvateľa domu. V praxi to funguje tak, že pri použití daného identifikátora pri vstupe do domu sa na displeji na niekoľko sekúnd ukáže personalizovaný text pre daného obyvateľa, doplnený príp. aj o zvukový signál. Zobrazený text môže vyzývať napr. k obozretnosti pri zatváraní dverí alebo varovať pred blížiacim sa zablokovaním identifikátora z dôvodu jeho neúčasti na inventúre, ale môže obsahovať aj pochvalu za pozitívne aktivity v rámci domu.

Informačný displej zobrazuje na jednej strane preddefinované údaje, ako je dátum, čas, teplota a meninový kalendár, na strane druhej voľne editovateľný text zadávaný samotným užívateľom. Správca tak získava jeden nástroj, ktorý môže využiť na širokú škálu úkonov. Patrí sem upozornenie na blížiaci sa termín odpočtov energií, plánovanú odstávku vody alebo elektriny či realizáciu stavebných alebo údržbárskych prác v dome, príp. varovanie pred rastúcou kriminalitou v okolí. Fantázii sa však medze nekladú, správca môže displej využiť aj k zobrazeniu výzvy k účasti na brigáde v dome a jeho okolí, či zaželať obyvateľom jeho prostredníctvom pekné prežitie vianočných sviatkov.

Z technického hľadiska bol displej vyvíjaný tak, aby bol kompatibilný s najrozšírenejším obslužným softvérom  pre prístupové systémy v bytových domoch na Slovensku – programom BBIQ. Bezpečné bývanie a inteligencia, to je význam písmen BBIQ, ktorý sa i naďalej snažíme napĺňať. Každé nové riešenie preto musí prinášať nielen inováciu v oblasti bezpečnosti, ale zároveň musí byť prínosom aj pre lepšiu, kvalitnejšiu a pohodlnejšiu správu bytového domu. Podobne ako prístupový systém je preto aj displej ovládateľný na diaľku cez rozhranie RS485, takže zobrazované texty je možné meniť z pohodlia kancelárie domu.

Informačný displej má potenciál stať sa užitočnou pomôckou pri zvyšovaní záujmu obyvateľov o dianie v bytovom dome a narastanie ich angažovanosti v rámci komunity. Jeho opodstatnenie sa v praxi potvrdzuje už dnes v dome osobitného určenia na ulici M. Medveďovej alebo v bytových domoch na Miletičovej a Rovniankovej ulici v Bratislave.

Informačný displej – podrobné informácie, návod

Tajomstvo dobrej správy prístupového systému

Prvá rada – nepodceňovať!

Prístupový elektronický systém si vyžaduje správu. Je to fakt, ktorý mnoho bytových domov podcenilo. Správa prístupového systému je služba, ktorá primárne spočíva v aktualizácii databázy užívateľov, teda v pridávaní, blokovaní alebo upravovaní užívateľských práv identifikátorov. Táto služba musí byť pre vlastníkov a nájomníkov bytového domu ľahko dostupná a jej výkon nesmie znižovať kvalitu bývania v dome a obmedzovať jeho oprávnené užívanie. Jednoducho povedané, človek by nemal čakať celé dni, kým mu je vydaný nový identifikátor.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

“KLONY” ÚTOČIA!

Príčiny kopírovania Dallas (DEK) kľúčov

Už od roku 2002 sa v bytových domoch Bratislavy používajú na odblokovanie vchodových dverí Dallas kľúče. Za ten čas sa ich do obehu dostalo obrovské množstvo. Kým v roku 2002 patril tento typ identifikátora k bezpečných a nebolo také jednoduché vyrobiť jeho kópiu, dnes to už pravda nie je. Čoraz častejšie sa u správcov a zástupcov bytových domov stretávame s problémom používania kópií elektronických kľúčov alebo „klonov“, ako sa tieto duplikáty nazývajú.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Aj imobilní môžu otvárať z bytu pohodlne a bezpečne

Ak je vo vašom dome odsúhlasený prístupový systém s kontrolou výstupu, tzn. aj pri otváraní z vnútra používate DEK kľúč, existuje riešenie pre otváranie dverí návštevám pri ich odchode bez toho, aby ste ich museli vyprevádzať.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

 

 

Komunikačný systém, ktorý vám môže zachrániť život

Komunikačné systémy a úroveň bezpečnosti

V mnohých starých, ale i novopostavených bytových domoch sa šetrí práve na komunikačnom systéme, čo je obrovská chyba a pre budúcnosť domu to znamená veľkú bezpečnostnú dieru. Možnosť komunikovať s osobou skôr, ako ju pustíte do domu, bližšie k svojmu bytu a k svojim blízkym je jednou zo základných podmienok vytvorenia bezpečného bytového domu. V súčasnosti sa aj v tejto oblasti preferujú moderné digitálne systémy, ktoré prinášajú pohodlnú, jednoduchú a na váš čas nenáročnú komunikáciu.

Nehovoríme pritom iba o komunikácii medzi bytom a návštevou pri vchode, ale aj o interkomovej komunikácii medzi jednotlivými domácimi telefónmi. Tento systém vám umožňuje zavolať susedovi alebo volať z miestnosti do miestnosti, ak máte v byte viaceré telefóny, čo je výhodné napríklad pre imobilné osoby. Vďaka tejto funkcii je systém dobrým pomocníkom i pre „domovníka“, ktorý môže zo svojej kancelárie komunikovať s jednotlivými bytmi rýchlo a zadarmo.

Ďalšou výhodou kvalitného digitálneho komunikačného systému je jeho kompatibilita s prístupovým systémom a adresné otváranie dverí aj v prípade núdze na dlhšiu dobu do príchodu záchranky.

Adresné otváranie z bytov

Na trhu je veľa systémov, no nie každý poskytuje unikátnu nadstavbu prepojenia s prístupovým systémom a kontrolu používania komunikačného systému. V praxi to znamená, že používanie telefónov je adresné a udalosti sa zaznamenávajú. Adresný systém umožní odhaliť napríklad zlomyseľné volania do vášho bytu a ak dôjde ku krádeži, je možné overiť, z ktorých bytov sa v inkriminovanom čase otvárali vstupné dvere. Zvyšuje sa bezpečnosť jednotlivca i jeho zodpovednosť za úroveň bezpečnosti v bytovom dome.

Digitálny komunikačný systém s adresnou kontrolou odpovedá i na otázku, či otvárať vchodovú bránu z bytu alebo nie. Ak sa v dome prevádzkuje prístupový systém s identifikáciou pri vstupe aj výstupe, človek musí použiť dotykový kľúč alebo bezkontaktný prívesok aj na to, aby mohol z domu odísť. Pokiaľ majú byť pri tejto prevádzke dodržané protipožiarne zásady, musí byť inštalované i núdzové výstupné tlačidlo a inverzné elektrické či elektromagnetické zámky, bezpečnosť domu je potom na veľmi dobrej úrovni.

Čo však s návštevou pri jej odchode?  Jedna možnosť je osobne odprevadiť návštevu z bytového domu, čo sa v mnohých domoch osvedčilo ako správne, no trochu nepohodlné riešenie. Druhá možnosť je využiť vlastnosti digitálneho komunikačného systému a inštalovať druhý elektrický vrátnik z vnútornej strany vchodových dverí. Návšteva pri odchode zavolá na váš bytový telefón a vy jej tak, ako pri príchode, dvere odblokujete z bytového telefónu. Táto možnosť je príjemná aj pre poštových doručovateľov, najmä v nepriaznivom počasí, keď môžu na komunikáciu s obyvateľmi použiť vnútorný elektrický vrátnik.

A čo robiť v prípade, že potrebujete rýchlu zdravotnú pomoc? Ako odblokovať dvere tak, aby zostali priechodné do príchodu záchranky? Opäť je možné využiť unikátnosť digitálneho systému a jeho spoluprácu so špeciálnou núdzovou pohotovostnou centrálou.

Výhody digitálneho komunikačného systému Tesla Stropkov a.s.

Najdôležitejšou vlastnosťou je spolupráca s prístupovým systémom a možnosť adresne kontrolovať používanie a stav systému počas jeho prevádzky.  Na tento účel sme vyvinuli viaceré doplnkové zariadenia, ktoré zvyšujú nielen bezpečnosť systému, ale aj úroveň pohodlia pri jeho užívaní, pretože riešia viaceré problematické a život ohrozujúce situácie, ktoré môžu v bytovom dome vzniknúť.

Základné a nadstavbové vlastnosti systému

Aktualizácia záznamov o policajných nálepkách

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o aktualizáciu kontaktných údajov o Vašom bytovom dome z dôvodu zvyšovania kvality poskytovaných služieb v rámci projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS a spolupráce Občania a polícia, si Vás.

Pomôžete nám tým skvalitniť a zefektívniť spoluprácu s polícou a ďalšími subjektmi zainteresovanými do správy bytových domov ako je pošta, miestny úrad, hasiči, OLO a.s. v rámci spustenia nového komunitného portálu www.bezpecnebyvanie.sk. Policajné nálepky sú vydávané od roku 2003 a záznamy o nich je nevyhnutné aktualizovať, nakoľko zastarané kontaktné údaje prestávajú plniť svoj účel.  Pokiaľ je Vaša nálepka poškodená, vyblednutá alebo inak znehodnotená, stačí ak požiadate o novú a tá Vám bude zaslaná zdarma.

Kontaktné údaje o bytovom dome a policajnej nálepke môžete aktualizovať online po svojej registrácii na komunitnom portáli ako administrátor bytového domu. Prípadne nám môžete zavolať a nahlásiť aktuálne údaje telefonicky na číslo 02-53412923.

 

Užívateľské vlastnosti bytových telefónov, o ktorých sa málo vie

Digitálny systém ponúka viaceré zaujímavé užívateľské vlastnosti, ktoré s určitosťou zvýšia obľúbenosť domácich telefónov. Veľa ľudí okrem tlačidla zámku, ktorým odblokuje dvere, nevie na čo slúži ďalších  šesť tlačidiel označených číslicami. Tie ponúkajú zaujímavé možnosti využitia systému, ktoré pomôžu zlepšiť nie len pohodlie obyvateľov domu, ale dokážu byť nápomocné v prípadoch núdze a ohrozenia zdravia (núdzová pohotovostná jednotka NPC). Treba poznamenať, že zneužitie týchto vlastností akýmkoľvek spôsobom je zistiteľné na základe dátových záznamov udalostí z monitora DDS.

 • adresné otváranie
 • interkomové volania
 • predĺženie hovoru medzi domácim telefónom a elektrickým vrátnikom
 • spätné volanie na elektrický vrátnik z domáceho telefónu
 • individuálne nastavenie vlastností telefónov

Návody vo formáte ilustrovaných plagátov sú dostupné na stiahnutie v Dokumentoch.

 

Prečo je systém TESLA STROPKOV výnimočný a čo v iných systémoch nenájdete