tajomstvo_spravy

Tajomstvo dobrej správy prístupového systému

Prvá rada – nepodceňovať!

Prístupový elektronický systém si vyžaduje správu. Je to fakt, ktorý mnoho bytových domov podcenilo. Správa prístupového systému je služba, ktorá primárne spočíva v aktualizácii databázy užívateľov, teda v pridávaní, blokovaní alebo upravovaní užívateľských práv identifikátorov. Táto služba musí byť pre vlastníkov a nájomníkov bytového domu ľahko dostupná a jej výkon nesmie znižovať kvalitu bývania v dome a obmedzovať jeho oprávnené užívanie. Jednoducho povedané, človek by nemal čakať celé dni, kým mu je vydaný nový identifikátor.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.