"Čarovný" telefón

TESLA a “čarovný” telefón

Dokáže viac, než si myslíte…

Obyvatelia bytov veľmi dobre poznajú na stene visiaci telefón, ktorý svojím zvonením oznamuje príchod návštevy.  Domáce telefóny sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach, dizajnoch a farbách, avšak ľudia obvykle poznajú iba jeho základnú funkciu – zodvihnutím slúchadla a stlačením tlačidla zámku otvoriť vchodové dvere. Je to skutočne všetko, čo dokáže?

TESLA STROPKOV, a.s., najväčší výrobca domácej dorozumievacej techniky na Slovensku, ponúka na trhu dvojvodičový komunikačný systém s unikátnym riešením nadstavbových prvkov. Jednou z unikátnych vlastností je možnosť ovládania rôznych prídavných zariadení. Tajomstvo sa ukrýva v malom nenápadnom spínacom module 2-BUS, ktorý sa pripája na zbernicu systému a zabezpečuje adresné spínanie zariadenia priamo z domáceho telefónu, buď skrátenou voľbou alebo zadaním 3-miestneho kódu. Takto jednoducho sa dá ovládať, napr. osvetlenie na schodisku, závora na parkovisku, garážová brána alebo ďalšie elektronicky uzamknuté dvere a ešte omnoho viac.

Interkom a štyri domáce telefóny v byte

Dvojvodičový telefón odlíši laik od analógového (5-vodičového) hlavne podľa počtu tlačidiel. Dvojvodičový má štandardne sedem tlačidiel, šesť numerických a jedno tlačidlo zámku. Systémové riešenie cez zbernicu 2-BUS umožňuje inštaláciu niekoľkých domácich telefónov v byte, prípadne v kancelárskych priestoroch pod jedným účastníckym číslom. Druhý telefón v byte ocenia tí, ktorí majú väčší obytný priestor alebo sa starajú o imobilnú či ležiacu osobu, ale i starší ľudia, ktorí nemusia pri každom zvonení utekať k vchodovým dverám do bytu.

Funkcia bytového zvončeka a zábrana odpočúvania

Dvojvodičový telefón dokáže nahradiť aj funkciu bytového zvončeka – ak niekto stlačí vyzváňacie tlačidlo pri dverách do bytu, zazvoní telefón. Jednotlivé zvonenia sa navzájom odlišujú – inak zvoní hovor od tlačidlového tabla, inak interkomové volanie a inak bytový zvonček. Hovory majú zaručenú ochranu proti odpočúvaniu, takže so susedmi môžeme rozoberať aj veci delikátneho charakteru.

Predlženie hovoru, spätné volanie na vrátnik, utajený hovor

Dĺžka hovoru pre komunikáciu s návštevou je nastavená na 30 a pre interkom na 60 sekúnd. Ak Vám tento čas nestačí, jednoduchým úkonom na domácom telefóne hovor predĺžite. Ak nestihnete zodvihnúť slúchadlo počas zvonenia telefónu, je možné vykonať spätné volanie na vrátnik a osobu dole pri vchodových dverách ohlásiť. Podobne je možné urobiť utajený hovor na vrátnik, pri ktorom je funkčná len jednosmerná komunikácia od vrátnika do bytu.

Zachráňte život a vypnite sirénu

Ďalšie využitie domáceho telefónu v spojení so spínacím modulom sme zamerali na odblokovanie dverí v prípade núdzovej situácie. Pokiaľ sa osoba v byte dostane do ohrozenia života a zavolá si záchranku, môže cez domáci telefón dlhodobo odblokovať hlavnú vchodovú bránu napr. na 30min.  Záchranári sa tak dostanú do domu pohodlne a bez prekážok, bez hľadania menovky či kódu na tlačidlovom table. Núdzová pohotovostná centrála poskytuje navyše akustickú a svetelnú signalizáciu, ktorá pomôže zástupcom vlastníkov v dome konať, napr. pomôcť osobe v ohrození ešte pred príchodom záchranky a po ňom resetovať zariadenie pred uplynutím nastavenej doby.

Podobným spôsobom môže zástupca vlastníkov z kancelárie svojho domu či bytu vypnúť sirénu oznamujúcu násilné alebo dlhé otvorenie dverí alebo elektronicky resetovať núdzové výstupné tlačidlo, t.j. opätovne uviesť do prevádzky elektromagnety na dverách. Oba spomínané úkony by si pritom zvyčajne vyžadovali zásah servisného technika.

Ochrana proti zneužívaniu

Viackrát bola pri používaní štandardných i nadstavbových funkcií spomenutá adresnosť. Všetky úkony spojené s používaním domáceho telefónu sú adresné voči užívateľom a je o nich vytváraný dátový záznam. Špeciálne vytvorené zariadenie –monitor DDS, zbiera informácie o tom ktorý byt bol vyzvonený, kto uskutočnil hovor alebo odblokoval dvere, kto použil núdzovú pohotovostnú centrálu a pod. Monitor DDS zároveň dokáže prepojiť komunikačný a prístupový systém v jednom programe BBIQ, ktorý umožňuje synchronizáciu a prezeranie udalostí z oboch systémov.

Programovanie a individuálne nastavenia

Jednoduchá programovacia sada je skvelý nástroj pre rýchlu a pohodlnú konfiguráciu systému a definovanie individuálnych práv pre staršie či telesne postihnuté osoby a to hlavne v prípadoch, ak je v dome z bezpečnostných dôvodov zakázané otváranie z bytov.

Dvojvodičový dorozumievací systém TESLA Stropkov a.s. je systém, ktorý spĺňa požiadavky projektu Bezpečné Bývanie RYS a to najmä pre jeho variabilitu, modulárnosť, kompatibilitu s prístupovými systémami a predpoklady budúcich inovatívnych riešení reflektujúcich na požiadavky bytových domov.

Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 4/2014, Tesla a čarovný telefón (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.