inventura_1

Inventúra identifikátorov

Inventúra identifikátorov je preventívne opatrenia potrebné kvôli sprehľadneniu a aktualizácii databázy vydaných DEK kľúčov. Odporúčame ju vykonávať minimálne raz ročne alebo ak si to situácia vyžaduje, napr. ak zistíte, že v priebehu určitého obdobia došlo k opakovanému zneužívaniu niektorých identifikátorov.

Pomocou inventúry sa dá overiť, či sú informácie v databáze prístupového systému stále aktuálne a zistiť, koľko zo všetkých identifikátorov používajú prihlásené osoby a koľko návštevy. Zároveň sa preveria nadmerne používané identifikátory či dlhodobo nepoužívané, ktoré  môžu byť stratené alebo ukradnuté.

Inventúra pozostáva z dvoch častí – technickej a organizačnej. Najčastejšie sa využíva tzv. korešpondenčná inventúra, ktorá vyžaduje fyzickú účasť majiteľa identifikátora a vyplnenie návratky. Na inventúru sa používa špeciálne upravená riadiaca jednotka s displejom pre zobrazenie kódu identifikátora. Vlastníkov a nájomníkov bytov je vhodné motivovať k účasti na inventúre zdôrazňovaním faktu, že inventúra je vykonávaná v záujme udržania poriadku v dome a v záujme ich vlastnej bezpečnosti.

Na základe vykonanej inventúry je následne možné:

  • zablokovanie identifikátorov, ktoré sú preukázateľne zneužívané alebo stratené,
  • obmedzovanie prístupových práv, napr. práva používania výťahov pre neplatičov a neprihlásené osoby,
  • zvýšenie poplatku do fondu opráv za nadmerné používanie spoločných zariadení domu, ako sú výťahy či osvetlenie (táto forma sankcie musí byť súčasťou domového poriadku, nájomnej zmluvy a pod.).

Odporúčaný postup pri vykonávaní korešpondenčnej inventúry nájdete tu.