aktivny_alarm

Keď Vás priláka hlas Sirény…

Obludy so ženskou tvárou a vtáčím telom, čarovné speváčky, ktoré svojim neodolateľne vábivým hlasom lákali námorníkov k svojmu ostrovu, aby ich loď stroskotala na útesoch a mohli ich zahubiť. Takýto bol obraz Sirén v antickej mytológii. V súčasnosti si pod pojmom „siréna“ predstavíme len malý plechový kužeľ vydávajúci uši drásajúci zvuk. Dnešné sirény nás naozaj nevábia kúzelným spevom, ale určite prilákajú našu pozornosť a upriamia ju na možné nebezpečenstvo. Práve preto je výstražná signalizácia od začiatku projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS v roku 1999 štandardnou súčasťou výbavy zabezpečenia bytového domu pred neoprávnenými vstupmi.

Využívanie výstražnej signalizácie je dôležité, no v mnohých domoch podceňované a občas i neobľúbené. Možno ste už zažili hučiacu sirénu pri vstupných dverách do bytového domu, ktorej alarmujúci tón nezmĺkol ani po niekoľkých minútach. Prenikavý,  iritujúci zvuk sa šíril po celom dome a nenašiel sa nikto kompetentný, kto by sirénu vedel vypnúť. Hľadať riešenie vo chvíli, kedy je potrebné rýchlo konať, je dosť nešťastné, ba priam nezodpovedné. Ale ako to už býva, kým sa nič nedeje, netrápi nás, či a ako sa nejaký alarm vypína. Našich sirén sa však naozaj netreba obávať, nie sú to žiadne obludy a máme elegantné a veľmi pohodlné riešenia na ich rýchle umlčanie.

Vypnutie aktívneho alarmu je závislé od komplexného systému zabezpečenia, ktoré si vlastníci bytového domu zvolili, jeho správneho zapojenia a nastavenia. Komplexný systém odporúčaný v projekte BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS obsahuje súbor kompatibilných zariadení, z ktorých spomenieme tie najdôležitejšie:  kvalitný elektrický zámok so signalizáciou stavu dverí, prístupový a komunikačný systém s možnosťou záznamu udalostí, otváranie dverí v stave núdze a ohrozenia života,  optická a akustická signalizácia neštandardných udalostí a ako jediní na trhu ponúkame aj  prostriedky pre vypnutie aktívneho alarmu na diaľku využitím komunikačného systém – dvojvodičového domáceho telefónu inštalovaného v byte.

Čo je aktívny alarm a kedy sa spúšťa

Aktívnym alarmom v prístupovom systéme sa rozumie zapnutá výstražná siréna, ktorá nás priláka svojím „hlasom“,  pokiaľ dôjde k neštandardnej udalosti pri vstupe alebo výstupe z bytového domu. Podľa nastavenia systému môže siréna reagovať na rôzne situácie.  Najčastejšie sú to vykopnuté alebo nezatvorené dvere, prípadne dlho otvorené dvere, kedy pre vypnutie sirény postačí opätovné zatvorenie dverí a systém obnoví štandardnú prevádzku.

Siréna môže byť spustená aj z dôvodu použitia núdzového výstupného tlačidla, ktoré je určené na použitie len v stave ohrozenia života, napr. pri požiari, kedy preruší prívod elektrickej energie k zámkom, čím natrvalo odblokuje dvere. Zatvorením dverí sa siréna nevypne a ani zámky neobnovia svoju funkčnosť. Pokiaľ je tlačidlo použité v núdzi, s vypnutím sirény sa ponáhľať nemusíte, plní svoje poslanie a ohlasuje nebezpečenstvo. Ak je však tlačidlo zneužité, siréna vyvolá falošný poplach a čím skôr ju vypnete a uzamknete dvere, tým skôr obnovíte bezpečnosť vášho domu. Opätovné uzamknutie dverí a vypnutie sirény je možné len resetom núdzového výstupného tlačidla. Každé núdzové výstupné tlačidlo má malý plastový resetovací kľúč, ktorým sa dá priamo na tlačidle obnoviť štandardná prevádzka systému. V mnohých bytových domoch však dochádza k organizačným problémom, nevie sa, kde je resetovací kľúč uložený a kto má reštart systému vykonať.  Ale čo ak nie je resetovací kľúč dostupný vôbec? Riešenie je veľmi jednoduché, aktívny alarm vypnete priamo z domáceho telefónu.

Pre  vypnutie aktívneho alarmu cez domáci telefón je najskôr potrebné overiť, či sú splnené tri základné podmienky:

1. Správny typ elektrického zámku – odolný, inverzný, so signalizáciou

Prvotnou zábranou pred neoprávneným vstupom je elektrický zámok. Pokiaľ chcete mať dvere skutočne pod kontrolou, vyberte si elektrický zámok s mikrospínačom alebo výstupmi pre signalizáciu. Takýto zámok dokáže poskytnúť informáciu o nesprávne zatvorených dverách, násilne či dlho otvorených dverách. Informácia je následne spracovaná či už formou mechanickej signalizácie alebo dátovým zápisom.

Pri výbere zámku je potrebné dávať pozor aj na konštrukciu a frekvenciu otvárania dverí. Nedoliehajúce alebo „drhnúce“ dvere zapríčiňujú nespoľahlivú funkčnosť zámku a teda aj neefektivitu systému a falošné alarmové stavy. Ak ide o vačší bytový dom, kde sa dvere otvoria viac ako 300krát za deň, odporúča sa inštalovať elektromagnetický zámok bez mechanických častí. Ten odoláva poškodeniu aj v prípade násilného otvorenia a nedochádza k jeho opotrebovaniu. Ďalšou výhodou elektromagnetov je možnosť inverznej prevádzky, kedy sa elektromagnety odblokujú okamžite po prerušení prívodu elektrického prúdu. Vďaka týmto vlastnostiam sa elektromagnety stávajú zámkom ideálnym pre únikové cesty a spĺňajú požiadavky požiarnej bezpečnosti.

2. Operačná jednotka so záznamom udalostí

Pre správne vyhodnotenie alarmového stavu je potrebný dátový zápis o čase, kedy sa neštandardná udalosť stala, na ktorom zariadení (dverách) a kto mohol byť jej svedkom alebo priamo aktérom.  Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS odporúča len také prístupové systémy, ktoré poskytujú záznam udalostí. Operačno-pamäťové jednotky UNI SIEŤ spolu s obslužným programom BBIQ boli vyvíjané špeciálne pre potreby bytových domov. Podporujú viaceré technológie – iButton, RFID (125 kHz, Mifare), ponúkajú množstvo funkcií pre správu systému, spracovanie a analýzu dát získaných z výstražných zariadení, ktoré sú nápomocné i pri správe bytového domu, napr. pri rozúčtovaní nákladov za užívanie spoločných priestorov a pod.

3. Digitálny komunikačný systém s monitorom pre dátový zápis udalostí

Unikátnou vlastnosťou programu BBIQ a jednotiek UNI SIEŤ je ich kompatibilita s adresným dvojvodičovým komunikačným systémom z produkcie TESLA STROPKOV, a.s. V súvislosti so spomínanými sirénami je dôležitou vlastnosťou komunikačného systému schopnosť ovládať rôzne externé zariadenia cez spínací modul DDS.   Komunikačný systém je zároveň možné pripojiť k PC pomocou monitora DDS, ktorý zabezpečuje aj záznam udalostí (napr. ktorý byt bol vyzvonený, či bolo z bytu otvorené, prípadne ďalšie úkony vykonané z domáceho telefónu vrátane vypnutia aktívneho alarmu) v programe BBIQ, ktoré sú synchronizované s udalosťami z prístupového systému.

Vypínanie aktívneho alarmu (sirény) z domáceho telefónu

Spojenie operačnej jednotky UNI SIEŤ a spínacieho modulu DDS pripojeného priamo do komunikačného systému podobne ako domáci telefón, zabezpečí jedinečnú ovládateľnosť výstražných zariadení. Cez túto nenápadnú krabičku je potom možné vypnúť spustenú sirénu a zároveň opätovne zabezpečiť – uzamknúť dvere zadaním 4-miestneho kódu na domácom telefóne. Deaktivačný kód pre sirénu môže byť ľubovoľný (v súlade s ostatnými nastaveniami systému) a jeho použitie je adresne zaznamenané.  Vypnutie aktívneho alarmu sa za pomoci spínacieho modulu DDS stáva naozaj jednoduchým a poverená osoba v dome ho môže vykonať veľmi operatívne do niekoľkých sekúnd, aj keby práve pohodlne sedela v kresle a popíjala kávu. Na servisného technika, ktorý následne vykoná potrebný mechanický reset núdzového tlačidla, či výmenu rozbitého sklíčka na tlačidle, už nečakáte za ohlušujúceho zvuku sirény.

V rámci projektu bolo a je naším cieľom vytvoriť systém, ktorý bude obyvateľom bytových domov slúžiť a pomáhať im pri ochrane ich majetku, nie ich traumatizovať. Neustále sa snažíme zdokonaľovať technické prvky a myslíme aj na užívateľské nástroje pre zástupcov vlastníkov bytov a správcov. Nestačí techniku len nainštalovať, je dôležité ju nainštalovať správne, funkčne a vedieť ju následne ovládať.

Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 1/2015, Keď Vás priláka hlas Sirény… (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.