odporucania_1Pri realizácii projektu je veľmi dôležitý výber správnych technických zariadení, ich inštalácia ako aj spôsob prevádzky. Prístupový a komunikačný systém by mali vytvárať komplexný súbor zariadení, ktoré sú schopné spolupracovať a poskytovať informácie potrebné pre udržanie vysokej úrovne bezpečnosti v bytovom dome.

Myslieť treba aj na budúcnosť, preto pri výbere nezabúdajte na možnosť inovácie zariadení, kompatibilitu a samozrejme na servisné služby a dostupnosť náhradných dielov. Overte si, či je dodávateľ schopný dlhodobo vám poskytovať technickú podporu a zaškolenie pre obsluhu zariadení.

Články v tejto kategórii: