banner_kontajner_stojisko-3

Viacúčelové kontajnerové stojisko

Nové atraktívne stavebné riešenie kontajnerového stojiska spája v sebe prvky umelecké s funkčnými, umožňuje komplexnú ochranu všetkých zberných nádob na komunálny aj separovaný zber v uzamykateľnej časti stojiska a okrem toho ponúka originálne riešenie zberu použitého kuchynského oleja, čím chráni životné prostredie a šetrí náklady na údržbu bytového domu.

Viacúčelové kontajnerové stojisko – brožúra PDF

Pekné a bezpečné kontajnerové stojisko – technické riešenia

Obnova bytových domov je v plnom prúde už niekoľko rokov a na sídliskách sa hrdo ukazujú opravené a zateplené paneláky, ktoré svojim vzhľadom zjemňujú pohľad na panorámu miest. Naproti tomu je okolie domu predmetom nezáujmu, preto sa v ňom hromadí neporiadok a stáva sa terčom vandalizmu. Častým tŕňom v oku bývajú práve kontajnerové stojiská s preplnenými nádobami, porozhadzovanými odpadkami a šíriacim sa zápachom. Nazmar prichádza aj snaha o triedenie odpadu, pretože v prípade, že sú nádoby na komunálny odpad už plné, odhadzujú ho ľudia do nádob určených k separovanému zberu. Obraz pekného bytového domu tak zatieni špina a smrad.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje komplexné riešenie obnovy a uzamykania kontajnerových stojísk na sídliskách, a preto sa v rôznych mestách vytvorili rôzne spôsoby ochrany stojiska pred neoprávneným používaním, ktoré by zabezpečili pravidelný odvoz odpadu a zároveň udržanie poriadku v stojisku.

V rámci projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS už takmer 15 rokov pripravujeme v praxi realizovateľné riešenia sociálnej i situačnej prevencie kriminality v sídliskových komunitách. Pochopili sme, že pri zvyšovaní bezpečnosti v bytovom dome musíme vykročiť aj za jeho hranice. Rovnako ako vo vnútri domu totiž i mimo neho platí, že prostredie vychováva. Už v roku 2005 sme po prvýkrát využili na uzamknutie kontajnerového stojiska prístupový systém. Toto riešenie, ktoré vyžaduje dobrú spoluprácu s firmami zabezpečujúcimi odvoz odpadu, sa osvedčilo a v rámci Bratislavy dnes funguje mnoho kontajnerových stojísk s elektronickým uzamykaním.

(Viac fotiek nájdete vo fotogalérii…)

Novou výzvou pre nás bolo vytvorenie kontajnerového stojiska, ktoré by malo nielen zabezpečený vstup a chránilo všetky odpadové nádoby vrátane nádob k separovanému zberu, ale ktoré by svojim vzhľadom vôbec nepripomínalo štandardné kontajnerové stojisko a vytvorilo tak nový estetický prvok sídliska. Ľahostajná nám nebola ani ekologická stránka veci, rovnako ako sme túžili využiť stojisko formou, ktorá by odbremenila dom od niektorých nákladov na jeho údržbu. Náš zámer sa nám podarilo úspešne naplniť kompletnou rekonštrukciou kontajnerového stojiska na Martinčekovej ulici v Bratislave na jeseň 2013. Projekt obnovy bol spolufinancovaný z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na základe príspevku z grantového programu pre zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti pre oblasť životného prostredia. Náklady na obnovu neboli nízke, no urobiť „malý zázrak“ zo zanedbaného a nepekného kúta pri dome sa nedá, pokiaľ pri výbere služieb a tovaru zvíťazí najlacnejšia ponuka.

OBNOVA KONTAJNEROVÉHO STOJISKA

Pôvodná konštrukcia stojiska bola zdemontovaná a s použitím trvácnych materiálov odolných voči poveternostným vplyvom bolo vybudované nové zastrešené stojisko s vnútorným osvetlením, dvoma vstupnými bránami, záložným napájaním cez solárny panel, kamerovým systémom a plochou na výsadbu zelených drevín a rastlín. Použité konštrukčné a technické prvky umožňujú komplexnú ochranu všetkých zberných nádob v uzamknutej časti vrátane nádob na separovaný zber a tiež nového prvku, OLEJtéky.

Viacúčelové stojisko pozostáva z týchto konštrukčných a technických prvkov:

  • dve obvodové steny zhotovené z dreveného obkladu (malajský dub);
  • ďalšie dve obvodové steny zhotovené z kovového perforovaného materiálu ŤAHOKOV, ktorý umožňuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu v stojisku;
  • dve elektronicky uzamykateľné brány – malá jednokrídlová brána pre vstup osôb a veľká posuvná pre manipuláciu s odpadovými nádobami;
  • prístupový systém inštalovaný na oboch bránach a prepojený so systémom, ktorý obyvatelia využívajú v rámci bytového domu, čo zaisťuje komplexnú kontrolu vstupu osôb;
  • solárny panel slúžiaci ako záložné alternatívne napájanie s prídavnou elektronikou;
  • vlastné vnútorné osvetlenie v podobe vodeodolných LED pásov, ktoré je prepojené s prístupovým systémom tak, aby sa zopínalo pri otvorení brán a vypínalo pri ich zatvorení;
  • konštrukcia strechy prispôsobená jej úžitkovému využitiu – osadeniu kvetináčov;
  • bezpečnostná kamera nainštalovaná na fasáde domu, ktorá sníma priestory kontajnerového stojiska a jeho strechy;
  • špeciálny stojan na zber použitého kuchynského oleja – OLEJtéku.

Výtvarníčka Zuzana Cigánová-Mojžišová je autorom dizajnu kontajnerového stojiska, ktorý v svojej výslednej podobe pripomína veľký kvetináč. Strecha je využitá na výsadbu celoročne zelených drevín a rastlín. Výsadba je v súčasnosti realizovaná iba čiastočne a ukončí sa v jarných mesiacoch vysadením zelených drevín po celom obvode strechy. Dobuduje sa aj automatické zalievanie kvetín. V zimnom období sa bude vykonávať pravidelná kontrola odkvapovej rúry, aby v nej nedochádzalo k zamŕzaniu vody.

Originálnym prvkom v stojisku je špeciálny zberný stojan na použitý kuchynský olej  – OLEJtéka.

Čitajte viac o OLEJtéke …

Článok bol publikovaný v časopise Stavebníctvo a bývanie, ročník 14, Viacúčelové kontajnerové stojisko (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.