OLEJtéka

OLEJtéka – zber použitého kuchynského oleja

Originálnym prvkom v novom viacúčelovom stojisku na Martinčekovej ulici je špeciálny zberný stojan na použitý kuchynský olej. Jedným z výrazných nedostatkov pri separovaní odpadu je totiž slabá informovanosť o zbere, recyklácii a následkoch nesprávnej likvidácie použitého kuchynského oleja a takmer neexistujúca metodika a zberné miesta v prostredí bytových domov.

Bytové domy  musia neraz vynaložiť veľké finančné prostriedky na čistenie kanalizačných potrubí a prípojok na verejnú kanalizáciu, ktoré sú zanesené a upchané olejom vylievaným priamo do kuchynských výleviek či toaliet. Spláchnutie oleja, prípadne zvyškov potravín do kanalizácie, môže zapríčiniť aj rozšírený výskyt hlodavcov v kanalizačných potrubiach a v okolí domu na chodníkoch a v trávnatých porastoch, kde sa dostávajú do priameho kontaktu s malými deťmi.  Nový zberný stojan na olej je tiež uzamykateľný prístupovým systémom a otvárať ho môžu, podobne ako stojisko, len držitelia elektronického kľúča.

Postaviť stojisko a zavesiť tam stojan na olej, samozrejme, nestačí, preto je veľmi dôležitou súčasťou každého nášho projektu komunikácia s obyvateľmi a ich dostatočná informovanosť. Prvé informatívne stretnutie s obyvateľmi domu sa konalo vo februári 2014 v príjemnej domácej atmosfére, kde sa nielen hovorilo, ale aj vysmážalo, fritovalo, opekalo a jedlo, pričom sa po prvýkrát reálne využila OLEJtéka.

Forma obnovy stojiska, ktorú sme zvolili, je netradičná, no technicky a organizačne realizovateľná aj na iných miestach, dokonca i tam, kde nie je možné pripojenie zariadení do elektrickej siete a to vďaka využitiu slnečnej energie a solárnych panelov.

Komunikácia a motivácia

Každá zmena v bytovom dome si vyžaduje komunikáciu s vlastníkmi s cieľom nájsť pozitívne riešenia pre dom. O nových veciach treba hovoriť, aby sa ich ľudia nebáli a aby bol pochopený ich význam. Preto je veľmi dôležitá  informovanosť obyvateľov domu o pripravovaných i prebiehajúcich zmenách a ich predpokladanom výsledku. Mať dôveru ľudí v to, čo robíte, kladne vplýva na atmosféru v dome a dáva predpoklad úspešného ukončenia projektu.

Naša komunikácia pri obnove kontajnerového stojiska prebiehala v úzkej spolupráci so zástupcami vlastníkov formou informačných listov zverejnených na nástenke domu, anketových lístkov, letákov a oznamov adresne vkladaných do poštových schránok. Samozrejme, informácie sme poskytovali a poskytujeme aj osobne.

20.7.2015inštalácia OLEJtéky v Spišskej Novej Vsi

20.5.2015inštalácia OLEJtéky na Rovniankovej 14 v Petržalke

11.4.2015 – výmena zbernej skrinky na olej za novú, odolnejšiu voči poveternostným vplyvom a s krajším dizajnom

19.2.2015 – odovzdanie 12 litrov kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

28.11.2014 – odovzdanie 7 litrov kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

10.9.2014 – odovzdanie 13,5 litra kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

13.6.2014 – informovanie obyvateľov o odovzdaní kuchynského oleja a poďakovanie k ich účasti.

7.5.2014 – odovzdanie 9 litrov kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

19.3.2014 – poďakovanie za účasť na zbere kuchynského oleja.

17.3.2014 – umiestnenie informačných tabúľ do stojiska. Zverejnené informácie o spôsobe separovaného zberu papiera, plastov, kuchynského oleja.

7.2.2014 – informačný leták o spôsobe zberu kuchynského oleja. Výzva pre všetkých obyvateľov na zapojenie do zberu oleja.

28.1.2014  – stretnutie s obyvateľmi  v zasadačke firmy RYS. Hovorili sme o OLEJtéke, vysmážali, opekali, fritovali, jedli a nakoniec sme použitý kuchynský olej spoločne odniesli do novej olejtéky.

24.1.2014 – pozvánka na stretnutie k OLEJtéke. Na stretnutie boli pozvaní všetci, ktorí v roku 2013 adresne vyplnili anketový lístok týkajúci sa zberu kuchynského oleja.

3.12.2013 – informačný list o spustení nového kontajnerového stojiska do plnej prevádzky.

29.11.2013 – informácie o realizovaných technických zmenách a konštrukčnom riešení stojiska a spôsobe jeho využívania.

6.11. 2013 – informácie o pokračovaní  rekonštrukčných prác a dočasnom obmedzení užívania stojiska.

21.10.2013  – začiatok rekonštrukcie kontajnerového stojiska.

August – Október 2013  – príprava technického a stavebného riešenia.

21.5.2013  – anketa o zbere kuchynského oleja. Malou anketou sme sa snažili zistiť záujem obyvateľov o zber použitého kuchynského oleja, nakoľko jednou zo súčastí nového stojiska je aj zberná skrinka na olej, tzv. OLEJtéka.

Apríl 2013  – vypracovanie projektu kontajnerového stojiska. Žiadosť o finančný príspevok  z grantového programu Mestskej časti Bratislava – Ružinov pre zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti pre oblasť životného prostredia.

Viac fotiek nájdete vo fotogalérii