banner_priority

Aké sú vaše priority bezpečnosti?

Máme už 24-ročné skúsenosti pri riešení problematiky kvalitnejšieho bývania v bytových domoch. Všetko, čo sa v našich projektoch podarilo, by sa nestalo bez spolupráce so zástupcami vlastníkov a správcami bytových domov. Teraz chceme riešiť aktuálne výzvy s využitím internetu, nových technických prostriedkov a osobnými stretnutiami.

Chceme sa s vami stretávať a hovoriť o tom, čo vás z pohľadu bezpečnosti najviac trápi pri správe bytového domu.

Prosíme vás preto o vyplnenie dotazníka, na podklade ktorého sformujeme základné témy pripravovaných stretnutí.

Stretnutia sa budú konať na dobre dostupnom mieste vo vašej mestskej časti. O mieste a presnom termíne vás budeme včas informovať. Pozvaný bude len úzky okruh zástupcov vlastníkov (max.10 osôb) z danej mestskej časti, aby sme zaručili naozaj efektívne využitie času pre diskusiu a vytvorili predpoklad úspešného pokračovania našej spolupráce. Preto vás prosíme, aby ste vyplnené dotazníky posielali čo najskôr.

Ceníme si vašu podporu a záujem podieľať sa na príprave a realizácii projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®.