spravca

Správca prístupového systému

Jedným z dôležitých organizačných prvkov projektu je dobrá správa prístupového systému. Správca systému vykonáva správu databázy identifikátorov, vyhodnocuje neštandardné udalosti, poskytuje informácie a záznamy z technických zariadení orgánom činným v trestnom konaní. Ďalej vykonáva zmeny na základe požiadaviek prevádzkovateľa prístupového systému, t.j. zástupcov vlastníkov bytov alebo správcu domu (napr. pridávanie nových  identifikátorov, zablokovanie stratených alebo ukradnutých, definovanie identifikátorov pre návštevy a pod.).

Správu databázy môže vykonávať len osoba poverená prevádzkovateľom systému a to na základe písomného poverenia, nakoľko sa správca systému dostáva do styku s osobnými údajmi (meno, priezvisko). Pri prevádzke a správe prístupového systému je preto nevyhnutné dodržiavať ustanovenia Zákona  o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.

Viac informácií o prístupovom systéme z pohľadu ochrany osobných údajov pripravujeme a zverejníme v Organizačnej sekcii v časti Ochrana osobných údajov.

Prevádzkovateľom systému je osoba právne zodpovedná za bytový dom. To môže byť:
– spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
– správca bytového domu na základe platnej zmluvy o správe domu
– iná právnická osoba – vlastník bytového domu (napr. mestská časť a pod.)