Prvá OLEJtéka v Petržalke

Sme hrdí, že prvá OLEJtéka v Petržalke bola inštalovaná dňa 20. mája 2015 na Rovniankovej 14, v bytovom dome, kde sme pred 14 rokmi po prvýkrát spúšťali, za výdatnej pomoci výboru domovej samosprávy, pilotnú realizáciu projektu Bezpečné bývanie. Projekt OLEJtéky sme obyvateľom bytového domu predstavili na domovej schôdzi v stredu 6.mája 2015. Následne si obyvatelia domu odsúhlasili zapojenie sa do projektu.

…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.

Cestu k OLEJtéke sme naznačili aj veľkými smerovníkmi v podobe piktogramov, aby obyvatelia vedeli, kde je OLEJtéka umiestnená.

 • Množstvo vyzbieraného použitého kuchynského oleja od spustenia projektu:

  Rok 2016 – vyzbieraných 60 litrov použitého kuchynského oleja

  Rok 2015 – vyzbieraných 30 litrov použitého kuchynského oleja

 • Viac o projekte OLEJtéky si môžete prečítať tu.

  Rovniankova 14, výnimočný “panelák” a jeho neokrúhle výročie

  Prepadnutia, vlámačky, podpaľačstvo a díleri drog – kedysi symboly bytového domu na Rovniankovej 14, ktorý jeho nájomníci neváhali označiť aj slovami ako Bronx v slovenských podmienkach (reportáž TA3, 2003).

  A dnes? Choďte sa dnes pozrieť na pekne vymaľovanú fasádu bytového domu na Rovniankovej 14. Prepáčte, ale dovnútra môžete vstúpiť iba pomocou dotykového elektronického kľúča, tzv. DEK-u. Prečo? Pretože pred 14 rokmi sa výbor domovej samosprávy rozhodol urobiť z Rovniankovej 14 príjemné miesto na bývanie a súhlasil s realizáciou projektu technicko-organizačného zabezpečenia bytových domov – Bezpečné bývanie RYS. Vďaka inštalácii zábranového a prístupového systému získal výbor nástroj, ako zamedziť vstupu nežiaducich osôb do domu a tento krok sa stal predpokladom pre celkovú revitalizáciu zdevastovaných spoločných priestorov domu.

  Výbor nestratil odvahu ani chuť zvyšovať kvalitu bývania na Rovniankovej 14. Už dnes využíva na komunikáciu s obyvateľmi domu elektronický displej a prostredníctvom domovej knižnice a posilňovne upevňuje medzi obyvateľmi pocity spolupatričnosti. Ako prvý bytový dom v Petržalke sa zapojil do zberu použitého kuchynského oleja prostredníctvom OLEJtéky.

  Bytový dom na Rovniankovej 14 jednoducho baví byť výnimočným, a preto sme jeho obyvateľom netradične pri príležitosti 14. výročia od realizácie projektu Bezpečné bývanie RYS pripravili malú výstavku.

  OLEJtéku môžete mať jednoducho aj vo vašom dome. Zistite ako hneď teraz!

  …viac fotiek nájdete vo fotogalérii.

  O realizácii projektu Bezpečné bývanie RYS na Rovniankovej 14 si môžete prečítať tu.

  “Moderný komunikačný systém a bezpečnosť v bytovom dome”

  Dňa 14. mája 2015 sa uskutočnila v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi prezentácia „Moderný komunikačný systém a bezpečnosť v bytovom dome“ pod záštitou Klubu Spoločenstva vlastníkov bytov (Klub SVB) pri Združení Spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB).

  Po krátkom príhovore pána Pavlanského, predsedu Klubu SVB, sa slova ujal pán Grečko, ktorý na prezentačnom paneli prítomným zástupcom vlastníkov bytov názorne predviedol, ako môžu pomocou prístupového a komunikačného systému dosiahnuť nielen vyššiu bezpečnosť v bytovom dome, ale aj zlepšiť a zjednodušiť komunikáciu s obyvateľmi domu. Ako? Spomeňme aspoň dvojvodičové domáce telefóny z produkcie TESLA STROPKOV,a.s.s „inteligentnými“ prvkami ako sú interkomové volania medzi jednotlivými bytmi alebo možnosť ovládať elektronické zariadenia – spínať svetlo, zdvíhať garážovú bránu či otvárať elektrický zámok. Nemenej dôležitou témou prezentácie bol i prístupový systém ovládaný užívateľsky „priateľským“ softvérom BBIQ, ktorý dokáže spravovať i zástupca vlastníkov. BBIQ ponúka širokú škálu využitia – od pridávania nových a blokovania stratených identifikátorov (už žiadne výmeny mechanických zámkov!), kontroly nezatvorených či násilne otvorených dverí až po stanovovanie osobomesiacov.

  Napokon pán Grečko predstavil i novinky a netradičné projekty, ako je napr. zber použitého kuchynského oleja v bytových domoch – OLEJtéku a úplne nakoniec prebehla i tombola. Losovania výhercov sa ujala prezidentka ZSVB na Slovensku, pani Petra Jurčáková. Veríme, že prítomní zástupcovia vlastníkov si odniesli užitočné informácie a ďakujeme tímu Klubu SVB a ZSVB za podporu a pohostenie.

  …viac fotiek nájdete vo fotogalérii.

  Keď Vás priláka hlas Sirény…

  Obludy so ženskou tvárou a vtáčím telom, čarovné speváčky, ktoré svojim neodolateľne vábivým hlasom lákali námorníkov k svojmu ostrovu, aby ich loď stroskotala na útesoch a mohli ich zahubiť. Takýto bol obraz Sirén v antickej mytológii. V súčasnosti si pod pojmom „siréna“ predstavíme len malý plechový kužeľ vydávajúci uši drásajúci zvuk. Dnešné sirény nás naozaj nevábia kúzelným spevom, ale určite prilákajú našu pozornosť a upriamia ju na možné nebezpečenstvo. Práve preto je výstražná signalizácia od začiatku projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS v roku 1999 štandardnou súčasťou výbavy zabezpečenia bytového domu pred neoprávnenými vstupmi.

  Využívanie výstražnej signalizácie je dôležité, no v mnohých domoch podceňované a občas i neobľúbené. Možno ste už zažili hučiacu sirénu pri vstupných dverách do bytového domu, ktorej alarmujúci tón nezmĺkol ani po niekoľkých minútach. Prenikavý,  iritujúci zvuk sa šíril po celom dome a nenašiel sa nikto kompetentný, kto by sirénu vedel vypnúť. Hľadať riešenie vo chvíli, kedy je potrebné rýchlo konať, je dosť nešťastné, ba priam nezodpovedné. Ale ako to už býva, kým sa nič nedeje, netrápi nás, či a ako sa nejaký alarm vypína. Našich sirén sa však naozaj netreba obávať, nie sú to žiadne obludy a máme elegantné a veľmi pohodlné riešenia na ich rýchle umlčanie.

  Vypnutie aktívneho alarmu je závislé od komplexného systému zabezpečenia, ktoré si vlastníci bytového domu zvolili, jeho správneho zapojenia a nastavenia. Komplexný systém odporúčaný v projekte BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS obsahuje súbor kompatibilných zariadení, z ktorých spomenieme tie najdôležitejšie:  kvalitný elektrický zámok so signalizáciou stavu dverí, prístupový a komunikačný systém s možnosťou záznamu udalostí, otváranie dverí v stave núdze a ohrozenia života,  optická a akustická signalizácia neštandardných udalostí a ako jediní na trhu ponúkame aj  prostriedky pre vypnutie aktívneho alarmu na diaľku využitím komunikačného systém – dvojvodičového domáceho telefónu inštalovaného v byte.

  Čo je aktívny alarm a kedy sa spúšťa

  Aktívnym alarmom v prístupovom systéme sa rozumie zapnutá výstražná siréna, ktorá nás priláka svojím „hlasom“,  pokiaľ dôjde k neštandardnej udalosti pri vstupe alebo výstupe z bytového domu. Podľa nastavenia systému môže siréna reagovať na rôzne situácie.  Najčastejšie sú to vykopnuté alebo nezatvorené dvere, prípadne dlho otvorené dvere, kedy pre vypnutie sirény postačí opätovné zatvorenie dverí a systém obnoví štandardnú prevádzku.

  Siréna môže byť spustená aj z dôvodu použitia núdzového výstupného tlačidla, ktoré je určené na použitie len v stave ohrozenia života, napr. pri požiari, kedy preruší prívod elektrickej energie k zámkom, čím natrvalo odblokuje dvere. Zatvorením dverí sa siréna nevypne a ani zámky neobnovia svoju funkčnosť. Pokiaľ je tlačidlo použité v núdzi, s vypnutím sirény sa ponáhľať nemusíte, plní svoje poslanie a ohlasuje nebezpečenstvo. Ak je však tlačidlo zneužité, siréna vyvolá falošný poplach a čím skôr ju vypnete a uzamknete dvere, tým skôr obnovíte bezpečnosť vášho domu. Opätovné uzamknutie dverí a vypnutie sirény je možné len resetom núdzového výstupného tlačidla. Každé núdzové výstupné tlačidlo má malý plastový resetovací kľúč, ktorým sa dá priamo na tlačidle obnoviť štandardná prevádzka systému. V mnohých bytových domoch však dochádza k organizačným problémom, nevie sa, kde je resetovací kľúč uložený a kto má reštart systému vykonať.  Ale čo ak nie je resetovací kľúč dostupný vôbec? Riešenie je veľmi jednoduché, aktívny alarm vypnete priamo z domáceho telefónu.

  Pre  vypnutie aktívneho alarmu cez domáci telefón je najskôr potrebné overiť, či sú splnené tri základné podmienky:

  1. Správny typ elektrického zámku – odolný, inverzný, so signalizáciou

  Prvotnou zábranou pred neoprávneným vstupom je elektrický zámok. Pokiaľ chcete mať dvere skutočne pod kontrolou, vyberte si elektrický zámok s mikrospínačom alebo výstupmi pre signalizáciu. Takýto zámok dokáže poskytnúť informáciu o nesprávne zatvorených dverách, násilne či dlho otvorených dverách. Informácia je následne spracovaná či už formou mechanickej signalizácie alebo dátovým zápisom.

  Pri výbere zámku je potrebné dávať pozor aj na konštrukciu a frekvenciu otvárania dverí. Nedoliehajúce alebo „drhnúce“ dvere zapríčiňujú nespoľahlivú funkčnosť zámku a teda aj neefektivitu systému a falošné alarmové stavy. Ak ide o vačší bytový dom, kde sa dvere otvoria viac ako 300krát za deň, odporúča sa inštalovať elektromagnetický zámok bez mechanických častí. Ten odoláva poškodeniu aj v prípade násilného otvorenia a nedochádza k jeho opotrebovaniu. Ďalšou výhodou elektromagnetov je možnosť inverznej prevádzky, kedy sa elektromagnety odblokujú okamžite po prerušení prívodu elektrického prúdu. Vďaka týmto vlastnostiam sa elektromagnety stávajú zámkom ideálnym pre únikové cesty a spĺňajú požiadavky požiarnej bezpečnosti.

  2. Operačná jednotka so záznamom udalostí

  Pre správne vyhodnotenie alarmového stavu je potrebný dátový zápis o čase, kedy sa neštandardná udalosť stala, na ktorom zariadení (dverách) a kto mohol byť jej svedkom alebo priamo aktérom.  Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS odporúča len také prístupové systémy, ktoré poskytujú záznam udalostí. Operačno-pamäťové jednotky UNI SIEŤ spolu s obslužným programom BBIQ boli vyvíjané špeciálne pre potreby bytových domov. Podporujú viaceré technológie – iButton, RFID (125 kHz, Mifare), ponúkajú množstvo funkcií pre správu systému, spracovanie a analýzu dát získaných z výstražných zariadení, ktoré sú nápomocné i pri správe bytového domu, napr. pri rozúčtovaní nákladov za užívanie spoločných priestorov a pod.

  3. Digitálny komunikačný systém s monitorom pre dátový zápis udalostí

  Unikátnou vlastnosťou programu BBIQ a jednotiek UNI SIEŤ je ich kompatibilita s adresným dvojvodičovým komunikačným systémom z produkcie TESLA STROPKOV, a.s. V súvislosti so spomínanými sirénami je dôležitou vlastnosťou komunikačného systému schopnosť ovládať rôzne externé zariadenia cez spínací modul DDS.   Komunikačný systém je zároveň možné pripojiť k PC pomocou monitora DDS, ktorý zabezpečuje aj záznam udalostí (napr. ktorý byt bol vyzvonený, či bolo z bytu otvorené, prípadne ďalšie úkony vykonané z domáceho telefónu vrátane vypnutia aktívneho alarmu) v programe BBIQ, ktoré sú synchronizované s udalosťami z prístupového systému.

  Vypínanie aktívneho alarmu (sirény) z domáceho telefónu

  Spojenie operačnej jednotky UNI SIEŤ a spínacieho modulu DDS pripojeného priamo do komunikačného systému podobne ako domáci telefón, zabezpečí jedinečnú ovládateľnosť výstražných zariadení. Cez túto nenápadnú krabičku je potom možné vypnúť spustenú sirénu a zároveň opätovne zabezpečiť – uzamknúť dvere zadaním 4-miestneho kódu na domácom telefóne. Deaktivačný kód pre sirénu môže byť ľubovoľný (v súlade s ostatnými nastaveniami systému) a jeho použitie je adresne zaznamenané.  Vypnutie aktívneho alarmu sa za pomoci spínacieho modulu DDS stáva naozaj jednoduchým a poverená osoba v dome ho môže vykonať veľmi operatívne do niekoľkých sekúnd, aj keby práve pohodlne sedela v kresle a popíjala kávu. Na servisného technika, ktorý následne vykoná potrebný mechanický reset núdzového tlačidla, či výmenu rozbitého sklíčka na tlačidle, už nečakáte za ohlušujúceho zvuku sirény.

  V rámci projektu bolo a je naším cieľom vytvoriť systém, ktorý bude obyvateľom bytových domov slúžiť a pomáhať im pri ochrane ich majetku, nie ich traumatizovať. Neustále sa snažíme zdokonaľovať technické prvky a myslíme aj na užívateľské nástroje pre zástupcov vlastníkov bytov a správcov. Nestačí techniku len nainštalovať, je dôležité ju nainštalovať správne, funkčne a vedieť ju následne ovládať.

  Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 1/2015, Keď Vás priláka hlas Sirény… (PDF).

  Všetky publikované články nájdete tu. 

  Pekné a bezpečné kontajnerové stojisko?

  Obnova bytových domov je v plnom prúde už niekoľko rokov a na sídliskách sa hrdo ukazujú opravené a zateplené paneláky, ktoré svojim vzhľadom zjemňujú pohľad na panorámu miest. Naproti tomu je okolie domu predmetom nezáujmu, preto sa v ňom hromadí neporiadok a stáva sa terčom vandalizmu. Častým tŕňom v oku bývajú práve kontajnerové stojiská s preplnenými nádobami, porozhadzovanými odpadkami a šíriacim sa zápachom. Nazmar prichádza aj snaha o triedenie odpadu, pretože v prípade, že sú nádoby na komunálny odpad už plné, odhadzujú ho ľudia do nádob určených k separovanému zberu. Obraz pekného bytového domu tak zatieni špina a smrad.

  Riešenie popísaných problémov vidíme v kontrolovanom vstupe do kontajnerového stojiska, ktoré si vyžaduje nielen oplotenie, ale aj inštaláciu prístupového systému spolu s elektromagnetickými zámkami so signalizáciou a ochranou voči poveternostným vplyvom. Prístup do zabezpečeného kontajnerového stojiska musí mať samozrejme aj spoločnosť zodpovedná za odvoz odpadu, preto sme v rámci Bratislavy nadviazali už v roku 2006 spoluprácu s firmou OLO a.s. Spolupráca je založená na princípe rajonizácie a z dôvodu jej zmeny chceme ponúknuť spoločnosti OLO a.s. nové systémové riešenie, ktoré zefektívni komunikáciu medzi jej pracovníkmi a zástupcami bytových domov.

  Katalóg – uzamykanie kontajnerových stojísk prístupovými systémami, (PDF)

  Technické riešenie

  Na Slovensku zatiaľ neexistuje komplexné riešenie obnovy a uzamykania kontajnerových stojísk na sídliskách, a preto sa v rôznych mestách vytvorili rôzne spôsoby ochrany stojiska pred neoprávneným používaním, ktoré by zabezpečili pravidelný odvoz odpadu a zároveň udržanie poriadku v stojisku. Ani v Bratislave neexistuje jednotný prístup k uzamykaniu stojísk a vybrané technické riešenie musí  zohľadňovať konkrétne prostredie, v ktorom je použité.

  Prístupový systém využívaný v bytovom dome je ľahko rozšíriteľný aj na vzdialené kontajnerové stojisko pri zachovaní možnosti kontroly z jedného bodu – jedného PC a za predpokladu, že kontajnerové stojisko môže byť napojené na trvalý zdroj napätia. Pre miesta, kde táto možnosť absentuje, sme vyvinuli nové prístupové systémy, ktoré využívajú alternatívne zdroje elektrickej energie ako dobíjateľné akumulátory a solárne panely.

  Dôležitým krokom pri uzamykaní kontajnerového stojiska je výber technických zariadení vhodných do vonkajšieho prostredia, kde budú musieť odolávať poveternostným vplyvom. Zároveň je nutné umiestniť riadiace prvky systému tak, aby boli chránené pred neoprávnenou manipuláciou a vandalizmom.

  Ponúkame vám nasledujúce typy riešenia uzamknutia kontajnerového stojiska:

  …o tom, ako sa z kontajnerového stojiska môže stať esteticky pútavý doplnok okolia bytového domu si prečítajte v článku Viacúčelové kontajnerové stojisko.

   

  Bezplatné školenia k softvéru BBIQ

  Chceli by ste si prístupový systém spravovať sami, ale neviete ako na to? Obávate sa, že je to pre Vás príliš náročné? Využívate všetky nástroje, ktoré Vám prístupový systém ponúka? Príďte k nám na školenie a my vám ukážeme, ako na to!

  Čo sa naučíte?

  • pridávať nové identifikátory do databázy,
  • blokovať stratené identifikátory,
  • prezerať grafy používania identifikátorov (užitočné pre stanovovanie osobomesiacov),
  • vytváranie skupín majiteľov identifikátorov s rôznymi právami (označenie “návšteva” alebo “podnájomník”),
  • ako pokarhať ľudí, ktorí za sebou nezatvárajú dvere,
  • …a mnoho ďalšieho.

  Pre koho sú školenia určené?

  • pre zástupcov vlastníkov a správcov databáz prístupového systému.

  Ako sa prihlásiť?

  • telefonicky na čísle 02-5341 2923,
  • emailom na bezpecnebyvanie@rys.sk – uveďte svoje meno, ulicu, počet osôb, ktoré by sa školenia zúčastnili a či už máte so softvérom BBIQ nejaké skúsenosti.

  Kde sa stretneme?

  Privítame vás v zasadačke našej firmy na Martinčekovej ulici 5, pohostíme kávou alebo čajom a všetko názorne predvedieme.

  Tešíme sa na Vás!

  TESLA a “čarovný” telefón

  Dokáže viac, než si myslíte…

  Obyvatelia bytov veľmi dobre poznajú na stene visiaci telefón, ktorý svojím zvonením oznamuje príchod návštevy.  Domáce telefóny sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach, dizajnoch a farbách, avšak ľudia obvykle poznajú iba jeho základnú funkciu – zodvihnutím slúchadla a stlačením tlačidla zámku otvoriť vchodové dvere. Je to skutočne všetko, čo dokáže?

  TESLA STROPKOV, a.s., najväčší výrobca domácej dorozumievacej techniky na Slovensku, ponúka na trhu dvojvodičový komunikačný systém s unikátnym riešením nadstavbových prvkov. Jednou z unikátnych vlastností je možnosť ovládania rôznych prídavných zariadení. Tajomstvo sa ukrýva v malom nenápadnom spínacom module 2-BUS, ktorý sa pripája na zbernicu systému a zabezpečuje adresné spínanie zariadenia priamo z domáceho telefónu, buď skrátenou voľbou alebo zadaním 3-miestneho kódu. Takto jednoducho sa dá ovládať, napr. osvetlenie na schodisku, závora na parkovisku, garážová brána alebo ďalšie elektronicky uzamknuté dvere a ešte omnoho viac.

  Interkom a štyri domáce telefóny v byte

  Dvojvodičový telefón odlíši laik od analógového (5-vodičového) hlavne podľa počtu tlačidiel. Dvojvodičový má štandardne sedem tlačidiel, šesť numerických a jedno tlačidlo zámku. Systémové riešenie cez zbernicu 2-BUS umožňuje inštaláciu niekoľkých domácich telefónov v byte, prípadne v kancelárskych priestoroch pod jedným účastníckym číslom. Druhý telefón v byte ocenia tí, ktorí majú väčší obytný priestor alebo sa starajú o imobilnú či ležiacu osobu, ale i starší ľudia, ktorí nemusia pri každom zvonení utekať k vchodovým dverám do bytu.

  Funkcia bytového zvončeka a zábrana odpočúvania

  Dvojvodičový telefón dokáže nahradiť aj funkciu bytového zvončeka – ak niekto stlačí vyzváňacie tlačidlo pri dverách do bytu, zazvoní telefón. Jednotlivé zvonenia sa navzájom odlišujú – inak zvoní hovor od tlačidlového tabla, inak interkomové volanie a inak bytový zvonček. Hovory majú zaručenú ochranu proti odpočúvaniu, takže so susedmi môžeme rozoberať aj veci delikátneho charakteru.

  Predlženie hovoru, spätné volanie na vrátnik, utajený hovor

  Dĺžka hovoru pre komunikáciu s návštevou je nastavená na 30 a pre interkom na 60 sekúnd. Ak Vám tento čas nestačí, jednoduchým úkonom na domácom telefóne hovor predĺžite. Ak nestihnete zodvihnúť slúchadlo počas zvonenia telefónu, je možné vykonať spätné volanie na vrátnik a osobu dole pri vchodových dverách ohlásiť. Podobne je možné urobiť utajený hovor na vrátnik, pri ktorom je funkčná len jednosmerná komunikácia od vrátnika do bytu.

  Zachráňte život a vypnite sirénu

  Ďalšie využitie domáceho telefónu v spojení so spínacím modulom sme zamerali na odblokovanie dverí v prípade núdzovej situácie. Pokiaľ sa osoba v byte dostane do ohrozenia života a zavolá si záchranku, môže cez domáci telefón dlhodobo odblokovať hlavnú vchodovú bránu napr. na 30min.  Záchranári sa tak dostanú do domu pohodlne a bez prekážok, bez hľadania menovky či kódu na tlačidlovom table. Núdzová pohotovostná centrála poskytuje navyše akustickú a svetelnú signalizáciu, ktorá pomôže zástupcom vlastníkov v dome konať, napr. pomôcť osobe v ohrození ešte pred príchodom záchranky a po ňom resetovať zariadenie pred uplynutím nastavenej doby.

  Podobným spôsobom môže zástupca vlastníkov z kancelárie svojho domu či bytu vypnúť sirénu oznamujúcu násilné alebo dlhé otvorenie dverí alebo elektronicky resetovať núdzové výstupné tlačidlo, t.j. opätovne uviesť do prevádzky elektromagnety na dverách. Oba spomínané úkony by si pritom zvyčajne vyžadovali zásah servisného technika.

  Ochrana proti zneužívaniu

  Viackrát bola pri používaní štandardných i nadstavbových funkcií spomenutá adresnosť. Všetky úkony spojené s používaním domáceho telefónu sú adresné voči užívateľom a je o nich vytváraný dátový záznam. Špeciálne vytvorené zariadenie –monitor DDS, zbiera informácie o tom ktorý byt bol vyzvonený, kto uskutočnil hovor alebo odblokoval dvere, kto použil núdzovú pohotovostnú centrálu a pod. Monitor DDS zároveň dokáže prepojiť komunikačný a prístupový systém v jednom programe BBIQ, ktorý umožňuje synchronizáciu a prezeranie udalostí z oboch systémov.

  Programovanie a individuálne nastavenia

  Jednoduchá programovacia sada je skvelý nástroj pre rýchlu a pohodlnú konfiguráciu systému a definovanie individuálnych práv pre staršie či telesne postihnuté osoby a to hlavne v prípadoch, ak je v dome z bezpečnostných dôvodov zakázané otváranie z bytov.

  Dvojvodičový dorozumievací systém TESLA Stropkov a.s. je systém, ktorý spĺňa požiadavky projektu Bezpečné Bývanie RYS a to najmä pre jeho variabilitu, modulárnosť, kompatibilitu s prístupovými systémami a predpoklady budúcich inovatívnych riešení reflektujúcich na požiadavky bytových domov.

  Článok bol publikovaný v časopise ALARM security magazín 4/2014, Tesla a čarovný telefón (PDF).

  Všetky publikované články nájdete tu.

  Európska asociácia susedských hliadok EUNWA

  V dňoch 23. a 24. októbra 2014 (štvrtok a piatok) sa uskutočnila zakladajúca konferencia Európskej asociácie susedských hliadok EUNWA (European Neighbourhood Watch Association) vo Viedni. Konferenciu iniciovala a patronát nad asociáciu prevzala organizácia proNACHBAR, ktorá už od roku 2007 úspešne vedie projekt susedských hliadok v Rakúsku, predovšetkým v meste Viedeň.

  Konferencie sa zúčastnilo 19 krajín a 25 organizácií z celej Európy, medzi nimi aj my. Bohatý program začal vo štvrtok ráno prezentáciou „best practice“, na ktorej etablované susedské hliadky z Anglicka, Dánka, Talianska, Švédska a Estónska predstavili svoje aktivity. Nasledovala prednáška o komunitnej politike od holandského experta v tejto oblasti Marcela Zethovena. Účastníci sa potom rozdelili do pracovných skupín, v ktorých diskutovali o cieľoch, náplni a spôsobe prezentácie Európskej asociácie susedských hliadok. Samotný akt založenia prebehol v piatok 24. októbra doobeda. Svoj podpis sme pripojili aj my, pretože veríme, že rastúce povedomie a angažovanosť občanov európskych štátov v oblasti prevencie proti kriminalite je tým správnym krokom na ceste k bezpečnejšej Európe.

  …viac fotiek nájdete vo fotogalérii.

  Európska asociácia susedských hliadok (EUNWA) má ambíciu stať sa zastrešujúcou organizáciou pre európske susedské hliadky a iné iniciatívy, ktorých hlavnou náplňou je prevencia proti kriminalite v spolupráci s políciou a ďalšími miestnymi autoritami v jednotlivých krajinách. Prostredníctvom stretnutí a aktívnej komunikácie s jednotlivými členmi chce EUNWA pomáhať pri šírení teoretických i praktických vedomostí, skúseností a zaujímavých myšlienok naprieč krajinami.

  Tlačová správa k založeniu Európskej asociácie susedských hliadok

  Konferencia Správa budov 2016 – fotogaléria

  Viac informácii o konferencii sa dozviete v článku. Kliknite tu.

   

  2.konferencia EUNWA, Castel Ritaldi 2015 – fotogaléria

  Inventúra identifikátorov

  Inventúra identifikátorov je preventívne opatrenia potrebné kvôli sprehľadneniu a aktualizácii databázy vydaných DEK kľúčov. Odporúčame ju vykonávať minimálne raz ročne alebo ak si to situácia vyžaduje, napr. ak zistíte, že v priebehu určitého obdobia došlo k opakovanému zneužívaniu niektorých identifikátorov.

  Pomocou inventúry sa dá overiť, či sú informácie v databáze prístupového systému stále aktuálne a zistiť, koľko zo všetkých identifikátorov používajú prihlásené osoby a koľko návštevy. Zároveň sa preveria nadmerne používané identifikátory či dlhodobo nepoužívané, ktoré  môžu byť stratené alebo ukradnuté.

  Inventúra pozostáva z dvoch častí – technickej a organizačnej. Najčastejšie sa využíva tzv. korešpondenčná inventúra, ktorá vyžaduje fyzickú účasť majiteľa identifikátora a vyplnenie návratky. Na inventúru sa používa špeciálne upravená riadiaca jednotka s displejom pre zobrazenie kódu identifikátora. Vlastníkov a nájomníkov bytov je vhodné motivovať k účasti na inventúre zdôrazňovaním faktu, že inventúra je vykonávaná v záujme udržania poriadku v dome a v záujme ich vlastnej bezpečnosti.

  Na základe vykonanej inventúry je následne možné:

  • zablokovanie identifikátorov, ktoré sú preukázateľne zneužívané alebo stratené,
  • obmedzovanie prístupových práv, napr. práva používania výťahov pre neplatičov a neprihlásené osoby,
  • zvýšenie poplatku do fondu opráv za nadmerné používanie spoločných zariadení domu, ako sú výťahy či osvetlenie (táto forma sankcie musí byť súčasťou domového poriadku, nájomnej zmluvy a pod.).

  Odporúčaný postup pri vykonávaní korešpondenčnej inventúry nájdete tu.

  Informačný displej pre prístupové systémy

  …pretože komunikovať sa oplatí

  Bezpečnosť a informovanosť sú dve strany jednej mince – to je pravidlo, ktoré platí v každom bytovom dome. Hovorí o tom, že oboznámenie obyvateľov s dianím v bytovom dome a ich účasť na domových schôdzach či na inventúre identifikátorov je nevyhnutným predpokladom k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti v dome. Večným problémom však ostáva otázka, ako dosiahnuť, aby sa potrebné informácie k obyvateľom skutočne dostali, keď oznamy na dverách ostávajú obvykle nepovšimnuté a listy doručované do poštových schránok končia v koši spolu s ďalšími reklamnými letákmi?

  Dnes si už mnohí ľudia zvykli na moderné formy komunikácie, ktoré ich nezaťažujú, sú rýchle a priame. Neexistuje dôvod, prečo by takúto formu komunikácie nebolo možné uplatniť aj v prostredí bytového domu. Informačný displej inštalovaný napr. vo vestibule bytového domu, kde je neprehliadnuteľný každým obyvateľom vstupujúcim do objektu, tieto vlastnosti spĺňa. Jeho hlavným cieľom je skvalitnenie a zrýchlenie spôsobu poskytovania informácií medzi členmi komunity. Výhodou je i fakt, že požadovaná informácia sa na displeji zobrazuje opakovane v priebehu niekoľkých dní, čo v súčasnom hektickom životnom tempe zvyšuje predpoklad jej zapamätania.

  Základom dobrej správy bytového domu je schopnosť komunikovať a informačný displej je skvelým komunikačným nástrojom. Predovšetkým pre potreby zvolania domovej schôdze alebo inventúry identifikátorov, ktorej realizácia vyžaduje značnú dávku organizačného talentu, je displej šikovným pomocníkom. Dokáže totiž zobraziť identifikačné čísla  DEK kľúčov a v prípade, že je displej zapojený do existujúceho systému spolu s operačno-pamäťovými jednotkami poskytuje možnosť nastavenia výstražného textu pre konkrétny identifikátor, t.j. pre konkrétneho obyvateľa domu. V praxi to funguje tak, že pri použití daného identifikátora pri vstupe do domu sa na displeji na niekoľko sekúnd ukáže personalizovaný text pre daného obyvateľa, doplnený príp. aj o zvukový signál. Zobrazený text môže vyzývať napr. k obozretnosti pri zatváraní dverí alebo varovať pred blížiacim sa zablokovaním identifikátora z dôvodu jeho neúčasti na inventúre, ale môže obsahovať aj pochvalu za pozitívne aktivity v rámci domu.

  Informačný displej zobrazuje na jednej strane preddefinované údaje, ako je dátum, čas, teplota a meninový kalendár, na strane druhej voľne editovateľný text zadávaný samotným užívateľom. Správca tak získava jeden nástroj, ktorý môže využiť na širokú škálu úkonov. Patrí sem upozornenie na blížiaci sa termín odpočtov energií, plánovanú odstávku vody alebo elektriny či realizáciu stavebných alebo údržbárskych prác v dome, príp. varovanie pred rastúcou kriminalitou v okolí. Fantázii sa však medze nekladú, správca môže displej využiť aj k zobrazeniu výzvy k účasti na brigáde v dome a jeho okolí, či zaželať obyvateľom jeho prostredníctvom pekné prežitie vianočných sviatkov.

  Z technického hľadiska bol displej vyvíjaný tak, aby bol kompatibilný s najrozšírenejším obslužným softvérom  pre prístupové systémy v bytových domoch na Slovensku – programom BBIQ. Bezpečné bývanie a inteligencia, to je význam písmen BBIQ, ktorý sa i naďalej snažíme napĺňať. Každé nové riešenie preto musí prinášať nielen inováciu v oblasti bezpečnosti, ale zároveň musí byť prínosom aj pre lepšiu, kvalitnejšiu a pohodlnejšiu správu bytového domu. Podobne ako prístupový systém je preto aj displej ovládateľný na diaľku cez rozhranie RS485, takže zobrazované texty je možné meniť z pohodlia kancelárie domu.

  Informačný displej má potenciál stať sa užitočnou pomôckou pri zvyšovaní záujmu obyvateľov o dianie v bytovom dome a narastanie ich angažovanosti v rámci komunity. Jeho opodstatnenie sa v praxi potvrdzuje už dnes v dome osobitného určenia na ulici M. Medveďovej alebo v bytových domoch na Miletičovej a Rovniankovej ulici v Bratislave.

  Informačný displej – podrobné informácie, návod

  Tajomstvo dobrej správy prístupového systému

  Prvá rada – nepodceňovať!

  Prístupový elektronický systém si vyžaduje správu. Je to fakt, ktorý mnoho bytových domov podcenilo. Správa prístupového systému je služba, ktorá primárne spočíva v aktualizácii databázy užívateľov, teda v pridávaní, blokovaní alebo upravovaní užívateľských práv identifikátorov. Táto služba musí byť pre vlastníkov a nájomníkov bytového domu ľahko dostupná a jej výkon nesmie znižovať kvalitu bývania v dome a obmedzovať jeho oprávnené užívanie. Jednoducho povedané, človek by nemal čakať celé dni, kým mu je vydaný nový identifikátor.

  Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

  Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

  “KLONY” ÚTOČIA!

  Príčiny kopírovania Dallas (DEK) kľúčov

  Už od roku 2002 sa v bytových domoch Bratislavy používajú na odblokovanie vchodových dverí Dallas kľúče. Za ten čas sa ich do obehu dostalo obrovské množstvo. Kým v roku 2002 patril tento typ identifikátora k bezpečných a nebolo také jednoduché vyrobiť jeho kópiu, dnes to už pravda nie je. Čoraz častejšie sa u správcov a zástupcov bytových domov stretávame s problémom používania kópií elektronických kľúčov alebo „klonov“, ako sa tieto duplikáty nazývajú.

  Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

  Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

  Aj imobilní môžu otvárať z bytu pohodlne a bezpečne

  Ak je vo vašom dome odsúhlasený prístupový systém s kontrolou výstupu, tzn. aj pri otváraní z vnútra používate DEK kľúč, existuje riešenie pre otváranie dverí návštevám pri ich odchode bez toho, aby ste ich museli vyprevádzať.

  Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

  Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.