rovniankova14

Rovniankova 14 – pilotná realizácia

Obytný dom na Rovniankovej ulici č. 14 v Bratislave bol v roku 2001 vybraný k pilotnej realizácii projektu Bezpečné bývanie. Bol to dom s dlhou históriou páchania trestnej činnosti v jeho priestoroch. Obyvatelia sa museli potýkať s prípadmi prepadávania, podpaľačstva či distribúcie drog, ktoré o objekte šírili zlú povesť.

Dom so 107 bytmi, ktorý bol postavený v roku 1978, prešiel v roku 2000 do vlastníctva jeho obyvateľov. Noví vlastníci vytvorili prvý výbor domovej samosprávy, ktorý začal aktívne pracovať a mal obrovský záujem na zlepšení bezpečnosti objektu, preto sme si veľmi cenili, keď súhlasili s našou ponukou zabezpečenia bytového domu. Skúšobná prevádzka systému bola spustená 26.júna 2001 a dopadla veľmi úspešne.

Od toho momentu je dom non-stop zabezpečený systémom DEK. Po niekoľkých mesiacoch od spustenia systému do prevádzky sa drogoví díleri, dovtedy znepríjemňujúci život ostatných slušných ľudí, odsťahovali a nevyskytli sa ani žiadne závažnejšie trestné činy ako krádeže, prepadnutia alebo spomínané podpaľačstvo. Z priestorov domu zmizli bezdomovci i sfetovaní narkomani. Dokonca na trhu nehnuteľností stúpla cena bytov.

Prístupový systém bol základným predpokladom pre ďalšiu revitalizáciu celého obytného domu. Musíme ešte raz zdôrazniť, že úspech pilotného projektu bol veľmi závislý od aktívneho prístupu členov domovej samosprávy. Ich práca pri presadzovaní zmien a ich pozitívne pôsobenie na správanie sa obyvateľov domu výraznou mierou prispelo ku konečnému výsledku a tým je bezpečné bývanie pre každého, kto v dome oprávnene býva. Ďalšie obytné domy v okolí nasledovali príklad Rovniankovej ulice č. 14 a za menej ako rok sa stala komunita v tejto časti Petržalky bezpečnejšou.

…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.

www.rovniankova14.sk