po_konflikt1

Konflikt medzi prevenciou pred požiarmi a prevenciou kriminality

Nesúlad pri presadzovaní zásad požiarnej prevencie a prevencie kriminality

Povinnosť chrániť si svoj majetok a zdravie pred možným poškodením vyplýva z §415 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: „Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.“ Je povinnosťou každého občana konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku a šíreniu kriminality v akejkoľvek forme. Každý obyvateľ bytového domu by však mal bezpečnosť pociťovať nielen ako svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona, ale i ako svoje právo, právo pokojne užívať svoj majetok a na zabezpečenie tohto práva by mal mať možnosť použiť primerané nástroje.  Nové podmienky v zabezpečovaní bytových domov si vyslúžili pochvalu, ale i kritiku a v niektorých prípadoch dostali kontroverzný nádych.

Zvyšok článku je prístupný len pre registrovaných používateľov.

Ak chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.