projekt_historia

História projektu

Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS® má za sebou dlhú a úspešnú históriu, v rámci ktorej sa uskutočnili mnohé aktivity preventívneho charakteru v oblasti bezpečnosti bytových domov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našej činnosti od roku 1999 do roku 2013, prejdite na pôvodnú stránku projektu.

Nachádzajú sa tu informácie o začiatkoch projektu, ktoré sú spojené s jeho realizáciou v pilotnom bytovom dome v Petržalke, o ďalšom rozvoji a výstavbe projektu, ako aj o výsledkoch našej konzultačnej a poradenskej činnosti.

Nájdete tu aj príklady viacerých veľmi špecifických a zaujímavých realizácií, napr. projekt DROGYVON z vykričaného bratislavského Pentagonu, preventívny projekt Siločiary bezpečnosti, prehľad činnosti Expertnej skupiny zriadenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality a chronológiu našich aktivít a úspechov v zahraničí. Dostupné sú i mnohé články a záznamy z televízie a rozhlasových relácií.