financne_zabezpecenie

Finančné zabezpečenie realizácie projektu

Všetky finančné náklady na nákup a inštaláciu jednotlivých technických zariadení potrebných ku komplexnej realizácii projektu bude znášať bytový dom. To nie je možné bez finančnej účasti vlastníkov a nájomcov domu z ich fondu opráv alebo iných finančných zdrojov a dotácií.

My ako autori projektu vám bezplatne poskytneme poradenské služby – konzultácie, prezentácie, vypracovanie návrhu technicko-organizačného riešenia, v rámci našich možností aj právnu pomoc, prípadne sa môžeme zúčastniť na vašej domovej schôdzi. Zároveň bezplatne zabezpečujeme organizovanie stretnutí s políciou a poskytujeme technické prostriedky pre organizácie, ktoré sú ochotné sa do projektu zapojiť (polícia, pošta, odvoz odpadu a pod.).

Po zrealizovaní technickej časti projektu vám umožníme využívať všetky organizačné a podporné aktivity, ktoré sú alebo budú začlenené do projektu.

Finančná spoluúčasť autora na nákupe technických zariadení a montážnych prácach je možná po dohode len v prípade pilotnej realizácie projektu v regióne alebo pilotnej inštalácie nových technických prvkov v rámci projektu, ktoré budú domu poskytnuté za zvýhodnených podmienok za účelom prevádzkových skúšok.