zlaty_mravec2016

Získali sme Čestné uznanie!

Sme hrdí a poctení, že projekt “Viacúčelové kontajnerové stojisko – Umelecké dielo uprostred sídliska” získal Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016. Uznanie je pochvalou a poďakovaním všetkým, ktorí sa na projekte Viacúčelových kontajnerových stojísk podieľali – od autorky grafického dizajnu Zuzany Cigánovej Mojžišovej a celého projektového tímu až po samotných zámočníkov a montážnikov, a v neposlednom rade obyvateľov, ktorí nabrali odvahu pustiť sa do netradičného riešenia kontajnerových stojísk.

Chcete o projekte vedieť viac?  Pozrite si náš katalóg!

Katalóg – Viacúčelové kontajnerové stojiská

Vyjadrenie komisie:

“Projekt originálnym spôsobom pretvára nevzhľadné anonymné sídliskové stojiská na zber komunálneho odpadu na viacúčelový, esteticky hodnotný priestor, ktorý v ľuďoch vyvoláva príjemné pocity. Uzamykateľné kontajnerové stojisko sa stáva umeleckým dielom, ktoré prostredníctvom netradičného dizajnu vytvára novú estetickú súčasť okolia bytového domu. Stojisko už obyvateľov neodpudzuje neporiadkom a neobťažuje zápachom, ba dokonca im umožňuje umiestnením špeciálnej skrinky uskutočňovať zber použitého kuchynského oleja.”

Cena odpadového hospodárstva Zlatý mravec sa pravidelne udeľuje počas kongresu Deň odpadového hospodárstva v piatich kategóriách: Komunálne odpadové hospodárstvo, Firemné odpadové hospodárstvo, Inovatívne riešenie, Environmentálna výchova a Študentský projekt. Vyhlasovateľmi a organizátormi súťaže sú Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie organizácií verejných prác a Reclay Slovensko, s.r.o. Čestné uznanie udeľuje komisia v mimoriadnych prípadoch niektorému z projektov prihlásených do vyššie spomenutých kategórií.

ĎAKUJEME!

Prečítajte si článok “Prostredie vychováva a pomáha tvoriť komunitu“, 21. storočie 4/2016, ročník XVIII.