spinaci-moduldds_1

Spínací modul 2-BUS – ovládajte dom z bytového telefónu

Spínač 2-BUS slúži na spínanie externého zariadenia zadaním 4-miestneho kódu na domácom audio alebo videotelefóne. Výhodou použitia spínacieho modulu 2-BUS je možnosť ovládať zariadenia na diaľku bez potreby opustiť byt či kanceláriu domu.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.