ĎAKUJEME!

Pomohli ste nám spraviť malý zázrak!

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojím hlasom, zdieľali podporu nášmu projektu na svojich FB stránkach, hovorili o nás svojim blízkym, priateľom a známym. Všetkým Vám patrí veľká vďaka!

Spoločne sa nám podarilo získať dostatok hlasov na udelenie grantu. Získali sme ich najviac zo všetkých súťažiacich projektov v rámci celej SR. Dali ste tým nádej dobrým ľuďom v Pentagóne na príjemnejší život v tomto bytovom dome.

Teraz nás čaká veľa práce s realizáciou projektu a veríme, že Vašu podporu budeme mať aj pri mnohých aktivitách, ktoré vo vybudovanej komunitnej miestnosti pripravujeme. Naším cieľom je vytvoriť pozitívne prostredie, kde sa budú môcť ľudia z domu stretnúť a hovoriť o užitočných veciach týkajúcich sa života v dome. Nová komunitná miestnosť umožní stretnutia s odborníkmi na právo, psychológiu, domáce násilie či sociálnu pomoc. V bytovom dome žije tiež množstvo seniorov, pre ktorých a zároveň pre každého, kto bude mať záujem plánujeme organizovať rôzne spoločensko-záujmové aktivity.

O priebehu výstavby komunitnej miestnosti a napredovaní nášho projektu Vás budeme priebežne informovať.

Ešte raz ĎAKUJEME za Vašu podporu!

o.z. Bezpečné bývanie


 

HLASOVANIE BOLO UKONČENÉ 21.11.2017

Pentagón poznáte ako miesto, kde sa predávajú drogy. My ho poznáme ako domov mnohých statočných a dobrých ľudí odhodlaných zmeniť jeho povesť a vytvoriť z neho bezpečné a príjemné miesto pre život. Náš projekt Pentagón je náš domov postúpil do 2. kola hlasovania Nadácie VÚB pre komunitné granty. Teraz potrebujeme Vašu pomoc, aby sme v hlasovaní uspeli.
Hlasujte za Pentagon je náš domovProjekt s najvyšším počtom hlasov získa grant vo výške 3000€.

Získané peňažné prostriedky použijeme na vybudovanie komunitnej miestnosti priamo v priestoroch domu, ktorá bude slúžiť na zvýšenie povedomia o domovej agende a vytvorenie podporného prostredia, ktoré obyvateľov zaktivizuje a vráti im nádej na zmenu k lepšiemu.

Grant pokryje tretinu celkových nákladov, zvyšok budeme financovať z vlastných zdrojov a dobrovoľných príspevkov. Do budovania komunitnej miestnosti sa aktívne zapoja i samotní obyvatelia.

Hlasovanie končí 21.11.2017. Ďakujeme Vám za podporu. Každý Váš hlas je pre nás veľkou pomocou!

o.z. Bezpečné bývanie