titulok

Spoznávajte ľudí z Pentagónu s nami

Človek potrebuje k životu aj radosť, aj pochopenie … a aj dobrých susedov. Keď sme otvorili komunitnú miestnosť v Pentagóne, nevedeli sme ako to na ľudí v dome zapôsobí, ale dúfali sme v pozitívne prijatie tejto myšlienky. Iné je, keď sa o niečom len rozpráva a iné, keď to môžete vidieť na vlastné oči, fyzicky to zažiť. Popravde, prvá odozva bola vlažná a nesmelá. Predsa len v dome, kde roky rokúce ľudia vídali len sfetovaných narkomanov zvalených na schodoch, tmoliacich sa chodbami, množstvo neporiadku a špiny, nekonečné problémy a konflikty, im zrazu niekto ponúka čosi pekné, čosi iné, čosi, čo nepoznajú, čo im má pomôcť. Získať si dôveru ľudí je asi to najťažšie … a ešte ju aj nestratiť. Preto si vážime každého jedného človeka, ktorý sa odhodlal a odhodlá prísť do komunitnej miestnosti.

Stále sme len na začiatku a hľadáme tú najsprávnejšiu formu ako prinášať ľuďom zaujímavé oddychové témy, odbornú pomoc, ako s nimi hovoriť a nevystrašiť ich, ako ich povzbudiť a pomôcť im. Dôležité je, aby každý, kto do komunitnej miestnosti vstúpi pochopil, že tu sa nehádame, tu nekričíme, tu neriešime veci s hnevom a nehľadáme nepriateľov. Aby pochopil, že on je ten, kto môže tomuto domu najviac pomôcť a to tým, že bude v komunite aktívny. Chceme, aby sa tu ľudia cítili dobre a chceli sa vrátiť a pomáhať.

Od otvorenia ubehlo len niekoľko týždňov a nám sa podarilo rozbehnúť pár zaujímavých aktivít. V dotazníkoch nám ľudia napísali o čo majú záujem a my sa snažíme ich očakávania naplniť. Veríme, že postupne naozaj každý kto bude chcieť, si  môže prísť o svojej obľúbenej téme podebatovať, podeliť sa o zážitky, skúsenosti, nájsť odborníka na svoj problém.

Vo februári a marci prebehlo niekoľko besied na tému finančnej gramotnosti a následne sa rozbehla aj individuálna finančná poradňa, začína fungovať psychologická poradňa a na tému tolerancie a riešenia konfliktov sme mali niekoľko posedení, prišiel aj bývalý kaplán vrakúnskej farnosti pán Farkaš, veľký ohlas mala beseda s pánom Halcinom z Odboru prevencie kriminality na tému bezpečnosť seniorov, ale radi sme priniesli aj takú tému ako je rómska hudba a kultúra, ktorej sa dlhodobo venujú pani Mojžišová a Belišová, či odborné rady veterinárky k chovu domácich miláčikov v bytotom dome. Každá z tém, aj keď sa to tak nemusí niekomu javiť, reflektuje potreby komunity a je mierená k vytváraniu dobrých susedských vzťahov. Z dobrého suseda sa môže stať nepriateľ pre úplnú malichernosť a tomu chceme zabrániť dobrou komunikáciou.

baner_akademia-prevencia-1m