Prvé kroky do komunitnej miestnosti

Svoje prvé kroky do komunitnej miestnosti urobili obyvatelia Stavbárskej 40 a 42 v nedeľu  3.2.2019, kedy sa konalo stretnutie s cieľom nájsť zástupcov jednotlivých poschodí.  Na to, aby dom začal žiť a ľudia v ňom spolupracovali efektívne, potrebujú mať kontaktné osoby, ktoré budú šíriť dôležité informácie, pomáhať pri riešení problémov, konfliktov a dohliadať na dodržiavanie prevádzkových a bezpečnostných zásad v dome. Nakoľko v dome stále prebieha rozsiahla rekonštrukcia, je tu veľký pohyb pracovníkov stavby a  je potrebné neustále kontrolovať, čo sa v dome deje. Jednou z úloh “spojok”, ako sa chodbový zástupcovia nazvali, je  nahlasovať správcovi akékoľvek negatívne konanie a správanie v dome, minimalizovať poškodzovanie už obnovených častí domu, najmä tým, že sa bude obmedzovať vstup  a pohyb neoprávnených osôb, ktoré si prichádzajú do domu kupovať svoju “dávku”.

Domová agenda Pentagónu je veľmi obsiahla  a pre zlepšenie situácie je nevyhnutné zdynamizovať informovanosť obyvateľov, riešenie problémov, koordináciu prestavby a pripravenosť na nové situácie a podmienky. Rozšíriť okruh osôb, ktoré budú v bytovom dome pomáhať s domovou agendou je prirodzeným krokom a jednou z podmienok pre úspešnosť celého projektu. Komunitná miestnosť sa stáva srdcom Pentagónu, bude mu udávať rytmus, silu a z nej sa budú šíriť dobré myšlienky siločiarami ku každému bytu.Osobou, ktorá už dlhé roky dokáže rozprúdiť krv v žilách Pentagónu  a rozbúchať to srdce je Lenka Poláková, ktorá napriek všetkým prekážkam pracuje ako domovníčka, zástupkyňa vlastníkov a hlavná iniciátorka zmien. Aj keď sa na začiatku zdalo, že je to nemožné, sme nesmierne radi, že skutočný záujem riešiť situáciu v dome a pomáhať Lenke prejavilo toľko ľudí.

7.2.2019 sa uskutočnilo druhé stretnutie “spojok” v komunitnej miestnosti s už konkrétnymi úlohami, ktoré je potrebné realizovať v dome. Vyhodnotili sa bezpečnostné opatrenia a miera zneužívania napr. núdzových výstupných tlačidiel, ktoré sú jedným z indikátorov frekventovanosti neoprávnených vstupov do bytového domu.

baner_akademia-prevencia-1m