Rovniankova 16

Obytný dom na Rovniankovej 16 sa nachádza vedľa Rovniankovej 14, kde bol projekt Bezpečné bývanie pilotne realizovaný. Obyvatelia obytného domu na Rovniankovej 16 čelili rovnakým problémom ako ich susedia – prespávanie bezdomovcov na chodbách domu, predaj a distribúcia drog, ničenie spoločných priestorov domu a “neplatiči” medzi nájomníkmi. Vzhľadom na to, že vchody do domu neboli nijako zabezpečené, neexistoval ani spôsob kontroly a určenia zodpovednosti za vzniknuté škody.

Projekt Bezpečné bývanie priniesol na Rovniankovej 14 viditeľné výsledky, ktoré oslovili i zástupcov vlastníkov Rovniankovej 16, a preto sa rozhodli v septembri 2001 pre jeho realizáciu. Ich snahou bolo vytvoriť podmienky pre nápravu a zlepšenie situácie v bytovom dome, čo sa im s určitosťou podarilo. Následne sa do projektu zapojili aj ďalšie domy v tejto lokalite. Z časti Petržalky, ktorá bola v minulosti veľmi problémová, sa pomaly stávalo bezpečnejšie a príjemnejšie miesto na bývanie. Ďalším pozitívom, ktoré pocítili vlastníci, bolo zvýšenie trhovej ceny ich bytov.

Inventúra s PDA

Jedným z veľmi dôležitých organizačných prvkov projektu je kontrola oprávnených užívateľov prístupového systému. Takáto kontrola sa musí robiť pravidelne, aby sa zo systému “vyhodili” DEK kľúče, ktoré sa stratili alebo sa užívajú neoprávnene. Inventúra DEK kľúčov spočíva vo fyzickej kontrole DEK kľúčov. Niekedy je však veľmi zložité sústrediť obyvateľov domu na jednom mieste, kde sa kontrola vykonáva, preto sme pripravili technické riešenie, ktoré umožňuje tzv.”mobilnú” inventúru za pomoci špeciálne upraveného PDA. Ako prvý využil takýto spôsob prevádzania inventúry DEK kľúčov výbor domovej samosprávy na Rovniankovej 16.

Kontajnerové stojisko

Nielen vnútro bytového domu, ale aj jeho okolie si zaslúži pozornosť jeho obyvateľov. Častým problémom je neporiadok v okolí kontajnerových stojísk, ich neoprávnené užívanie obyvateľmi iných vchodov a prespávanie bezdomovcov v ich okolí. Zástupcovia vlastníkov domu na Rovniankovej 16 preto v roku 2006 pristúpili k rekonštrukcii a uzamknutiu kontajnerového stojiska pomocou systému DEK, čím chceli dosiahnuť zlepšenie čistoty pred domom a zabezpečiť, aby služby spojené s odvozom odpadu, za ktoré dom platí, boli využívané len jeho obyvateľmi. Vstup do kontajnerového stojiska je tak obmedzený iba na obyvateľov domu a pracovníkov OLO. Kontajnery už nie sú prepĺňané, zo stojiska sa nešíri nepríjemný zápach a zvýšila sa aj disciplína pri triedení odpadu.

Prístup do zabezpečeného kontajnerového stojiska musí mať vždy aj spoločnosť realizujúca odvoz odpadu. V rámci Bratislavy sme nadviazali spoluprácu s firmou OLO a.s. a prvým oficiálne sprístupneným kontajnerovým stojiskom sa stalo práve stojisko na Rovniankovej 16.