realizator

Realizátor projektu

Výber realizátorov technickej časti projektu je rovnako dôležitý ako výber technických zariadení použitých v projekte. Realizátormi sa preto môžu stať len autorizované montážne firmy, ktoré spĺňajú definované kritériá a svojou činnosťou pozitívne ovplyvňujú rozvoj projektu. Zároveň musia mať vôľu prispievať k zachovaniu dobrého mena projektu a snahu udržať spokojnosť koncových užívateľov technických zariadení na vysokej úrovni.

Pretože od technických častí projektu sa očakáva, že zvýšia bezpečnosť domu, je ich cenové ohodnotenie obvykle vyššie ako u tých technických zariadení, ktoré môžeme zaradiť do kategórie, pre ktorú sú príznačné slová „len aby to bolo, len aby to nejako fungovalo, len aby sa vyhralo výberové konanie ...“. Realizátorom projektu sa môže stať len taká osoba alebo montážna firma, ktorá dokáže veľmi korektným spôsobom osloviť odberateľa. Realizátor musí vedieť vysvetliť nadčasovosť projektu Bezpečné bývanie RYS, význam technických prvkov a ich vzájomnú súhru a v neposlednom rade presvedčiť odberateľa o pravdivosti príslovia: „Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci.“

Všeobecné kritériá pre realizátora projektu:

  • má praktické skúsenosti s inštaláciou zariadení vstupných komunikačných a zábranových systémov,
  • zúčastní sa školení realizovaných firmou RYS® za účelom odborného vzdelávania a výmeny informácií,
  • vykonáva montážnu prácu na úrovni spĺňajúcej nároky a zásady, o ktorých bol informovaný počas školení a individuálnych stretnutí,
  • aktívne spolupracuje na rozvoji a realizácii projektu,
  • ku koncovým odberateľom pristupuje seriózne a poskytuje im všetky dostupné informácie o technickom riešení zabezpečenia domu, prevádzke a správe databázy.

Realizátorovi je po absolvovaní školenia vystavené potvrdenie, že je autorizovanou montážnou firmou pre projekt. Zároveň je zaradený do zoznamu realizátorov, z ktorého vychádza koordinátor projektu pri prvotnom kontakte a poskytovaní informácií zástupcom bytového domu.