mierova2a4

Mierová 2 a 4

Bytový dom Mierová 2 a 4 je situovaný v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Hlavným dôvodom, prečo sa dom zapojil do projektu Bezpečné bývanie, bol častý výskyt neznámych osôb v priestoroch domu, ktorý viedol nielen k poškodzovaniu a znečisťovaniu spoločného zariadenia v dome, ale ohrozoval aj samotných obyvateľov a ich majetok.

Tento stav spôsobovala najmä ľahostajnosť niektorých obyvateľov, ktorí po vstupe do domu nechávali dvere otvorené. Vzhľadom na to, že sa v blízkosti Mierovej ulice nachádza i Centrum pre liečbu drogových závislostí, a bohužiaľ, nie každému sa podarí zbaviť sa závislosti, stávalo sa, že tieto osoby využívali otvorený vchod ako úkryt k pokojnej aplikácii drogy. Zástupcovia vlastníkov bytov sa preto rozhodli, že sa už nebudú spoliehať na pomoc iných a sami pristúpia k zmenám, ktoré vytvoria dostatočné podmienky pre zlepšenie situácie.

Aby svoje byty chránili už pri vstupe do domu, inštaloval sa na hlavnom aj zadnom vchode komplexný prístupový systém DEK SIEŤ spolu s elektromagnetickými zámkami. Okrem toho sa hlavné vchodové dvere kompletne zrekonštruovali a navrhlo a zrealizovalo sa i nové riešenie poštových schránok.

Poštové schránky sú špecifická vec, ktorú treba pri zabezpečovaní domu riešiť. Na jednej strane musíme dodržať Poštový poriadok a teda umožniť poštovému doručovateľovi prístup k schránkam, na strane druhej sa často stretávame s požiadavkou, aby sa zabránilo vhadzovaniu reklamnej tlače do poštových schránok.

Ak navyše obyvatelia trvajú na umiestnení poštových schránok z vonkajšej strany vchodových dverí, kde sú prístupné z ulice, ponúkame riešenie za pomoci prekrytia poštových schránok špeciálnymi elektronicky zabezpečenými dverami, ktoré môže odblokovať len poštový doručovateľ. Takýto spôsob inštalácie poštových schránok sme  realizovali aj v obytnom dome Mierová 2 a 4 v júli 2006.

Slovenská pošta akceptovala využívanie prístupového systému DEK už v roku 2000. Naše nové riešenie prijali kompetentní zástupcovia pošty tiež pozitívne. Uľahčuje totiž prístup poštového doručovateľa k schránkam a ich konštrukcia zároveň zjednodušuje doručovanie zásielok.

…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.