proNACHBAR_prezentacny

Európska asociácia susedských hliadok EUNWA

V dňoch 23. a 24. októbra 2014 (štvrtok a piatok) sa uskutočnila zakladajúca konferencia Európskej asociácie susedských hliadok EUNWA (European Neighbourhood Watch Association) vo Viedni. Konferenciu iniciovala a patronát nad asociáciu prevzala organizácia proNACHBAR, ktorá už od roku 2007 úspešne vedie projekt susedských hliadok v Rakúsku, predovšetkým v meste Viedeň.

Konferencie sa zúčastnilo 19 krajín a 25 organizácií z celej Európy, medzi nimi aj my. Bohatý program začal vo štvrtok ráno prezentáciou „best practice“, na ktorej etablované susedské hliadky z Anglicka, Dánka, Talianska, Švédska a Estónska predstavili svoje aktivity. Nasledovala prednáška o komunitnej politike od holandského experta v tejto oblasti Marcela Zethovena. Účastníci sa potom rozdelili do pracovných skupín, v ktorých diskutovali o cieľoch, náplni a spôsobe prezentácie Európskej asociácie susedských hliadok. Samotný akt založenia prebehol v piatok 24. októbra doobeda. Svoj podpis sme pripojili aj my, pretože veríme, že rastúce povedomie a angažovanosť občanov európskych štátov v oblasti prevencie proti kriminalite je tým správnym krokom na ceste k bezpečnejšej Európe.

…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.

Európska asociácia susedských hliadok (EUNWA) má ambíciu stať sa zastrešujúcou organizáciou pre európske susedské hliadky a iné iniciatívy, ktorých hlavnou náplňou je prevencia proti kriminalite v spolupráci s políciou a ďalšími miestnymi autoritami v jednotlivých krajinách. Prostredníctvom stretnutí a aktívnej komunikácie s jednotlivými členmi chce EUNWA pomáhať pri šírení teoretických i praktických vedomostí, skúseností a zaujímavých myšlienok naprieč krajinami.

Tlačová správa k založeniu Európskej asociácie susedských hliadok