decentralizovany-pristupovy_system

Decentralizovaný prístupový systém

Každé dvere by mali byť ovládané samostatnou riadiacou jednotkou

Prístupové systémy DEK SIEŤ a BES odporúčané v technickom riešení projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS sú decentralizované, čím spĺňajú nielen požiadavku vyššej bezpečnosti, ale prispôsobujú sa i svetovým trendom v danej oblasti. Znamená to,

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.