Prezentacny

2.konferencia EUNWA, Castel Ritaldi 2015

Druhý ročník konferencie Európskej asociácie susedských hliadok (EUNWA) sa uskutočnil v dňoch 22. – 24. októbra 2015 v talianskom mestečku Castel Ritaldi, v provincii Umbria. Organizátorskú štafetu prebrala s úspechom talianska organizácia susedských hliadok Controllo del Vicinato za pomoci rakúskych kolegov z organizácie ProNachbar.

Účastníkov čakal bohatý odborný a sprievodný program. Možnosť prezentovať situáciu v oblasti susedských hliadok a prevencie kriminality dostali viaceré inštitúcie a organizácie z Estónska, Lotyšska, Francúzska, Moldavska a ďalších. Za prínosnú považujeme obzvlášť prezentáciu Kate Algate, (Neighbourhood Watch England and Wales), ktorá upozornila na úskalia odmeňovania členstva v susedskej hliadke vo forme zisku výhodnejšieho poistenia na nehnuteľnosť. Takáto taktika síce vedie k stabilnému nárastu počtu členov, ale nie vždy je spojené s ich aktívnym zapojením sa do napĺňania cieľov susedskej hliadky. Plne sme sa stotožnili aj s názormi profesora urbánnej sociológie na Rímskej univerzite, Giandomenica Amendola, ktorý vyzdvihol nutnosť budovania komunity ako prostriedku boja proti strachu, anonymite a dezintegrácii veľkých miest.

Možnosť prezentovať začiatky, vývoj a budúce smerovanie projektu Bezpečné bývanie RYS sme dostali aj my. V krátkosti sme zhrnuli najdôležitejšie charakteristiky projektu – zameranie na viacbytové domy, spolupráca s políciou, ochrana majetku a celkové zvyšovanie kvality bývania a nakoniec nemenej dôležité úsilie o budovanie komunity. Prezentácie sa ujala Marcela Beňušková a je pre nás veľkým zadosťučinením, že výsledky našej práce sa stretli s pozitívnym ohlasom. Zaujali predovšetkým konkrétne príklady bytových domov, ktoré sa zapojili do projektu, ako napr. Rovniankova 14 alebo Stavbárska 40 a 42. Zástupca rakúskeho ministerstva vnútra Generálmajor Gerhard Lang dokonca označil našu prezentáciu za najlepšiu spomedzi všetkých, ktoré odzneli na konferencii.

(…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.)

Príjemne nás prekvapil počet účastníkov z radov policajných orgánov európskych štátov na konferencii, ktorý dokumentuje ich vzrastajúci záujem na aktívnej komunikácii s občanmi.

Celkovo možno konštatovať, že konferencia potvrdila dôležitosť výmeny informácií medzi jednotlivými členmi, ktorí sa v princípe stretávajú s rovnakými problémami a zo skúseností svojich zahraničných kolegov môžu čerpať pozitívne príklady, napr. v otázke obojstranne výhodnej spolupráce občanov s políciou.

Tlačová správa o konferencii EUNWA, Castel Ritaldi 2015