mileticova46

Miletičova 46

Bytový dom Miletičova 46 je situovaný v mestskej časti Bratislava – Ružinov na pomerne frekventovanom mieste, na rohu Miletičovej a Košickej ulice, oproti centrálnemu trhovisku. To je charakteristické veľkým pohybom osôb, blízkosťou rôznych reštauračných zariadení a bufetov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť neoprávnených vstupov do domu a následnej trestnej činnosti či vandalizmu. Výstavba nových administratívnych a rezidenčných budov v blízkom okolí domu spôsobuje ďalšie zahusťovanie tejto mestskej časti, a tak je prirodzené, že sa obyvatelia rozhodli investovať finančné prostriedky do zabezpečenia a ochrany svojho majetku.

Dom má 97 bytov, čo znamená aj vysoký počet bývajúcich osôb a návštev. Priemerne zaznamenajú hlavné dvere počas jedného dňa 500 prechodov. Pôvodne použitý uzamykací a komunikačný systém a ich technická konfigurácia však nedosahovali úroveň zodpovedajúcu potrebám tak veľkého bytového domu. Uzamykanie dverí zabezpečovali elektromechanické zámky, ktoré však nie sú vhodné na dvere s vysokou frekvenciou používania. Mechanické časti zámku sa preto časom opotrebovali a ponechali dvere natrvalo otvorené. V zlom stave sa nachádzala i samotná konštrukcia dverí, zlyhával komunikačný systém, pričom jeho servis sťažoval fakt, že rozvody boli vedené z bytu do bytu.

Medzi zásadné zmeny, ktoré sa realizovali v rámci zapojenia domu do projektu Bezpečné bývanie od roku 2005, patrila:

  • výmena konštrukcie vstupných dverí
  • inštalácia elektromagnetických zámkov a príslušenstva
  • inštalácia prístupového systému s kontrolou vstupu aj výstupu
  • inštalácia tlačidla núdzového otvárania
  • kompletná výmena komunikačného systému za digitálny dvojvodičový systém s možnosťou zapojenia viacerých elektrických vrátnikov do systému a zmena vedenia rozvodov cez stúpačku (nie z bytu do bytu)
  • inštalácia druhého elektrického vrátnika vo vstupnom vestibule pre odchod návštevy
  • inštalácia kamerového systému

Špecifickým riešením v tomto dome je spôsob využívania vlastností digitálneho dvojvodičového systému (DDS), pri ktorom je elektrický vrátnik inštalovaný nielen z vonkajšej, ale aj z vnútornej strany vstupných dverí, čo umožňuje vyzvonenie bytu pri vstupe, ale aj výstupe návštevy z bytového domu. Návštevu tak nie je potrebné vyprevádzať až dole k vstupným dverám.

Udržanie bezpečnosti zabezpečujú adresné funkcie systému DDS – adresné otváranie dverí a adresná komunikácia, tzn. v systéme sa zaznamenáva, z ktorého bytu je otvárané a s ktorým bytom sa komunikuje. Týmto spôsobom sa veľkou mierou potláča anonymné otváranie z bytu osobám, ktoré dotyčný obyvateľ nepozná. Otvorením dverí z bytu berie obyvateľ na seba zodpovednosť za návštevu a za prípadné škody, ktoré môžu byť touto návštevou v bytovom dome spôsobené.

Digitálny dorozumievací systém umožňuje tiež interkomové volania – komunikáciu z bytu do bytu, čo je výhodné najmä pre starších obyvateľov, ktorí si aj týmto spôsobom môžu privolať pomoc v prípade zdravotných či iných problémov. Táto funkcia je užitočná i pri správe domu ako komunikačný prostriedok medzi výborom samosprávy a obyvateľmi domu.

…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.