Projekt Bezpečné bývanie RYS® je unikátnym riešením sociálnej a situačnej prevencie kriminality, ktorý od roku 1999 výrazným spôsobom prispieva k potláčaniu anonymity a k zvyšovaniu bezpečnosti a kvality bývania v bytových domoch. Ako v praxi osvedčený sa projekt rozšíril do mnohých miest Slovenska a Českej republiky. Bol predstavený na viacerých zahraničných konferenciách EUCPN (Európska sieť pre prevenciu kriminality) v Lisabone, Paríži a Bruseli a tiež na konferencii  v Londýne organizovanej s podporou londýnskej Metropolitnej Polície.

Články v tejto kategórii: