AKÉ SÚ VAŠE PRIORITY BEZPEČNOSTI V BYTOVOM DOME?

Máme už 24-ročné skúsenosti pri riešení problematiky kvalitnejšieho bývania v bytových domoch. Všetko, čo sa v našich projektoch podarilo, by sa nestalo bez spolupráce so zástupcami vlastníkov a správcami bytových domov. Teraz chceme riešiť aktuálne výzvy s využitím internetu, nových technických prostriedkov a osobnými stretnutiami.

Chceme sa s vami stretávať a hovoriť o tom, čo vás z pohľadu bezpečnosti najviac trápi pri správe bytového domu.

Prosíme vás preto o vyplnenie dotazníka, na podklade ktorého sformujeme základné témy pripravovaných stretnutí.

Cieľom dotazníka je určiť témy, ktoré vás najviac zaujímajú a trápia v rámci bezpečnosti a prevádzky prístupových systémov vo vašom bytovom dome. Na pripravovaných stretnutiach sa budeme venovať najžiadanejším témam. Zvyšné témy budeme riešiť individuálne, prípadne na ďalších špecializovaných stretnutiach a školeniach.

Ceníme si vašu podporu a záujem podieľať sa na príprave a realizácii projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®.

 

Články v tejto kategórii: