osobne_udaje_1Rozvoj technológií zasiahol aj spôsob, akým sa snažíme chrániť svoj majetok. Prístupové, zábranové a kamerové systémy sa začali v čoraz väčšej miere inštalovať nielen za účelom ochrany verejných priestranstiev a inštitúcií, ale v poslednej dobe sú obľúbeným prvkom ochrany súkromného majetku, bytové domy nevynímajúc.

Nové technológie so sebou bezpochyby prinášajú mnohé výhody v živote, dôležité však je, aby sa využívali v súlade s platnou legislatívou a spôsobom, ktorý neohrozuje a neobmedzuje právo človeka na súkromie. Súčasná doba nás tlačí k múru a núti nás dobrovoľne sa vystavovať riziku straty úplného súkromia, počnúc používaním mobilných telefónov, internetu, platobných kariet, rôznych klubových či mestských kariet, ktoré ako „identifikačný, autorizačný a platobný prostriedok občana“, uľahčujú každodenný život, no zároveň sa stávajú priamym či nepriamym nositeľom informácií o spôsobe nášho života, o tom, kde bývame, kedy a kde cestujeme, kde a čo nakupujeme…

Čím viac informačných systémov obsahuje naše osobné údaje, tým zraniteľnejšia je „bariéra“, ktorá ich ochraňuje. Zásadnou otázkou v tejto oblasti preto zostáva potreba dokonalej kontroly spôsobu nakladania s osobnými údajmi jednotlivca.

Články v tejto kategórii: