Zľava po prihlásení

Registrovaní zástupcovia vlastníkov bytov, ktorí poskytli údaje potrebné na overenie ich funkcie v bytovom dome, získavajú po prihlásení na portál automatickú zľavu na piktogramy vo výške 40%.

Prihlásiť sa môžete v pravom menu alebo tu. Ak Váš bytový dom ešte nie je na portáli registrovaný, môžete tak spraviť prostredníctvom vyplnenia dotazníku. Po overení vašej registrácie získavate uvedenú zľavu automaticky.

Najskôr si zvoľte piktogramy a ich počet. Následne si môžete vybrať, či chcete piktogramy iba zaslať alebo si želáte objednať aj osadenie piktogramov na HPS dosku vo Vami zvolenom poradí. Každý piktogram tvorí samostatnú nálepku v tvare štvorca s rozmermi 195x195mm.

UPOZORNENIE: Uvedené výrobky posielame len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu objednať piktogramy z Českej republiky nás vopred kontaktujte. Ďakujeme za pochopenie.

Domový poriadok

Nevyhadzujte odpadky, cigaretové ohorky a kľúče z okna!

Nevyhadzujte odpadky, cigaretové ohorky a kľúče z okna!

Cena s DPH: 2,76 Eur

Zákaz fajčiť v spoločných priestoroch domu!

Zákaz fajčiť v spoločných priestoroch domu!

Cena s DPH: 2,76 Eur

Dodržujte nočný pokoj!

Dodržujte nočný pokoj!

Cena s DPH: 2,76 Eur

Neodkladajte odpad mimo zberné nádoby!

Neodkladajte odpad mimo zberné nádoby!

Cena s DPH: 2,76 Eur

Neodkladajte odpad do spoločných priestorov domu!

Neodkladajte odpad do spoločných priestorov domu!

Cena s DPH: 2,76 Eur

Zákaz vykonávať stavebné úpravy v byte od 19:00h do 8:00h a v nedeľu.

Zákaz vykonávať stavebné úpravy v byte od 19:00h do 8:00h a v nedeľu.

Cena s DPH: 2,76 Eur

Neznečisťujte spoločné priestory a steny domu.

Neznečisťujte spoločné priestory a steny domu.

Cena s DPH: 2,76 Eur

Nevyhadzujte odpad do toalety.

Nevyhadzujte odpad do toalety.

Cena s DPH: 2,76 Eur

Digitálny dorozumievací systém

Spätné volanie na elektrický vrátnik z domáceho telefónu

Cena s DPH: 4,68 Eur

Spätné volanie na elektrický vrátnik z domáceho telefónu

Popis: Ak ste nestihli zodvihnúť domáci telefón, môžete zavoalť spätne na elektrický vrátnik zodvihnutím slúchadla a stlačením tlačidiel 1 + kľúč + kľúč a ohlásiť tak osobu, ktorá Vám zvonila do bytu.

Predĺženie hovoru medzi domácim telefónom a elektrickým vrátnikom

Cena s DPH: 4,68 Eur

Predĺženie hovoru medzi domácim telefónom a elektrickým vrátnikom

Popis: Návod na predĺženie hovoru medzi domácim telefónom a elektrickým vrátnikom.

Prístupový systém DEK

Odblokovanie dverí na dlhšiu dobu

Cena s DPH: 4,68 Eur

Odblokovanie dverí na dlhšiu dobu

Popis postupu ako si odblokovať vstupné dvere na dlhšiu dobu, napríklad pri sťahovaní.

Núdzové výstupné tlačidlo

Použitie núdzového výstupného tlačidla

Cena s DPH: 4,68 Eur

Použitie núdzového výstupného tlačidla

Návod ako použiť núdzové výstupné tlačidlo + informácia o postihoch v prípade jeho zneužitia.