Viaceré materiály potrebné pre kvalitnú správu bytového domu sme spracovali tak, aby boli pre spoločenstvá vlastníkov a správcov ľahko aplikovateľné do praxe. Jedným z najdôležitejších dokumentov je domový poriadok, do ktorého sme zapracovali dodatky o používaní prístupových systémov. Pripravili sme tiež rôzne poučenia, pokyny a usmernenia ohľadom ochrany osobných údajov.