referencieProjekt rozvíjame podľa aktuálnej potreby, t.j. reagujeme na konkrétne požiadavky zo strany obyvateľov bytových domov. Znamená to, že do projektu neustále dopĺňame nové prvky, ktoré zlepšujú možnosť kvalitného zabezpečenia domu.

Od pilotnej inštalácie v roku 2001 sme postupne menili a zdokonalovali technické i organizačné riešenia ochrany bytových domov. Napriek tomu, že základné princípy boli stanovené, mnohé realizácie sa vyznačovali určitými špecifikami.

Predstavíme vám niekoľko pre nás zaujímavých realizácií, ktoré považujeme za vzorové alebo prelomové v chápaní významu elektronických prístupových a komunikačných systémov v hromadnej bytovej výstavbe. Ide o projekty komplexnej ochrany vstupu do bytového domu, a tiež špecifické riešenia pre poštové schránky, kontajnerové stojiská, použitie solárnych panelov, využitie vlastností digitálneho systému pre kontrolovaný výstup návštevy a pod.

 

V niektorých z uvedených objektov sa dodnes podieľame na údržbe a správe systémov, poskytujeme odborné poradenstvo a možnosť využívania nových technických prvkov. Praktické skúsenosti z prevádzky prístupových, komunikačných či kamerových systémov v týchto domoch nás inšpirujú k novým inovatívnym riešeniam.

Články v tejto kategórii: